Statens Informasjonstjeneste har ødelagt odin.dep.no

Statens informasjonstjeneste relanserte tjenesten odin.dep.no 19. juni 2000. For brukere av juridisk informasjon var dette et stort tilbakeskritt. Når vi nå leter etter f.eks. en bestemt odelstingsproposisjon får vi bare opp listen over de siste proposisjonene. Hvis vi skal lenger bakover i tid, får vi en liste over et antall sider med referanser til eldre dokumenter, angitt som side 1, 2, 3 osv. Jo høyere nummer, desto eldre dokument. Så hvis vi vil gå tilbake til en proposisjon fra f.eks. sesjonen 1998-99, så må vi gjette om dette er på s. 4, 5 eller en annen. Web-adressen til dokumentet er heller ikke logisk ut fra dokumentnavn, så det er ikke mulig å gjette seg til dokumentnavn og gå direkte heller. Dette er et klart eksempel på hvor galt det går når man overlater web-utvikling til "informasjonsmedarbeidere" som ikke forstår hvordan ulike grupper benytter informasjonen - bare så synd det skulle skje med så viktige dokumenter.

Omleggingen har også bidratt til å svekke Stortingets informasjonstjeneste, fordi man nå ikke lenger kan lenke automatisk fra stortingsdokumenter til regjeringsdokumenter, se kommentar på http://www.stortinget.no/om_stortinget/ODIN.html.

Jeg har forsøkt å fortelle Statens Informasjonstjeneste at man må lage en oversikt over dokumenter fra de enkelte sesjoner, men har fått svar at min kritikk ikke samsvarer med den tilbakemelding de har fått fra andre. Man skulle jo tro at Stortinget ikke er helt uvesentlig i denne sammenhengen, men Statens Informasjonstjeneste står visst på siden (å jordet?) i forhold til dette.

Dette har den praktiske konsekvens at alle lenker til regjeringsdokumenter for tiden er døde. Jeg ser ingen hensikt i å lenke til Odin før de eventuelt innser at man må ta hensyn til bl.a. juristers bruk. Så vi får håpe at noen andre finner en løsning på dette. Heldigvis er det ingen som har opphavsrett til slike dokumenter, så hvem som helst kan kopiere de dokumenter de måtte ønske og legge dem ut på sine egne nettsider. Når Stortinget finner grunn til å kommentere omleggingen slik de har gjort, og vi vet at det er Lovdata som driver web-tjenesten for Stortinget, har jeg et håp om at vi hos Lovdata og/eller Stortinget vil få tjenester som vi kan bruke. Tar dette for lang tid, vil jeg kanskje kopiere de dokumenter jeg vil lenke til over på egne sider.
 
 

Aldri så galt at det ikke er godt for noe .....

Som noen sikkert er kjent med, kom et offentlig utvalg for en tid tilbake med et forslag om at det offentlige skulle spille en mer aktiv rolle når det gjelder rettslig informasjon. Det er selvsagt i seg selv positivt, men det er langt fra positivt når innstillingen først og fremst bærer preg av å ville vingestekke en meget godt drevet institusjon som Lovdata. Nå kan vi bare peke på omleggingen av Odin for å vise hvor galt det kan gå når det offentlige selv skal ta ansvar for juridisk informasjon.....

Hvis du også er misfornøyd med at tjenesten har blitt langt dårligere for jurister, så kan du jo fortelle dem det på odin@ft.dep.no.