Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Google

 Follow olavtorvund on Twitter

Nye/oppdaterte sider

Coteaux du Languedoc : Saint-Christol - Saint-Drézéry - Vérargues

VeraguesChateau Puech Haut er en utmerket produsent i Saint-Drézéry. Jeg har ennå ikke utforsket så mange av vinene fra denne regionen, men Chateau Puech Haut er en produsent jeg har merket meg som en leverandør av utmerkede viner før jeg begynte å se nærmere på de enkelte regionene. Jeg ble faktisk overrasket da det gikk opp for meg hvor Chateau Puech Haut ligger. Jeg hadde ikke ventet å finne en så god produsent nede på flatlandet og regnet med at de måtte ligge høyere.

Neste side: Grès de Montpellier Neste side:

Forrige side: Forrige side: Pic-Saint-Loup