Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Google

 Follow olavtorvund on Twitter

Nye/oppdaterte sider

Religion

Frankrike er en sekuær stat. Man har ingen statsreligion. Det er ikke religionsundervisning i skolen (bortsett fra i Alsace-Lorraine, som har spesielle regler her). Skolene har gjerne fri på onsdager. Meningen er at elevene da skal kunne få religionsundervisning organisert utenom skolen. Men selv om det ikke er noen offisiell statsreligion så er nok Frankrike først og fremst kristent-katolsk.

Languedoc-Roussillon er en avviker. Her har protestantene alltid stått sterkt. Vi kan gå tilbake none hundre år før Luther, til Catharene i den vestlige delen av regionen. Disse sto i opposisjon til den katolske kirken og ble utsatt for kraftige represalier. Hugenottene sto sterkt i Les Cévennes, hvor man kunne søke tilflukt i ufremkommelige fjellområder.

En grunn til at det ikke er like mange gamle kirker og religiøse minnesmerker i Languedoc-Roussillon som man gjerne finner andre steder i Frankrike er de mange religionskrigene som har herjet området. Når katolikkene hadde overtaket brente og ødela de protestantenes kirker, og protestantene brente og ødela katolikkenes kirker da de hadde overtaket.

Neste side: Shopping Neste side:

Forrige side: Forrige side: Bilkjøring