Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Google

 Follow olavtorvund on Twitter

Nyttige nettadresser

Grottoes and Caves
www.languedoc-france.info

Nye/oppdaterte sider

Grotter

Hvis du er i Languedoc-Roussillon bør du ikke gå glipp av regionens dryppsteinsgrotter. Hvis man bare kjenner slike av omtale og fra bilder er det en overveldende opplevelse å gå inn i en. Grottene i Syd-Frankrike står på UNESCOS Tentative List for World Heritage status. Det betyr at Frankrike vil foreslå at disse inkluderes. Det er ikke en bestemt grotte, men en serie grotter, til sammen 19, som er foreslått. Uansett hvordan det måtte gå med dette forslaget, så er de meget vel verdt et besøk.

Jeg må nok lære mer om geologien før jeg blir i stand til å gi noen god forklaring på hvorfor disse hulene dannes. Men det er i alle fall porøst kalkfjell som vann filtreres gjennom. Jeg har funnet en animasjon laget av Kåre Kullerud ved Universitetet i Tromsø om Organiske og kjemiske sedimentære bergarter, som også forklarer hvordan dryppsteinshuler dannes.

Om jeg har forståtte dette riktig, så er det et relativt porøst kalkfjell som vannet trenger relativt lett ned i. Det blir tørt og lite fruktbart på overflaten. Så drypper kalkholdig vann gjennom taket i grotter, og kalken forstenes. Vi får stalakitter som vokser fra taket og ned og stalagmitter som bygger seg opp fra gulvet.

Det er i alle fall fire store dryppsteinsgrotter i området. Jeg kan ikke si hvilken som er den flotteste. Besøk i alle fall en av dem.

Aven Armand

Grotte des Demoiselles

Grotte de Dargilan

Grotte de Clamouse

Grotte de la Devèze er en grotte av en annen karakter.

La Grotte de Trabuac - www.grottes-de-france.com

Gouffre Géant de Cabrespine - www.grottes-de-france.com

La grotte des Grandes Canalettes - www.grotte-grandes-canalettes.com

Grotte de Labeil - www.grotte-de-labeil.com


Neste side: Grotte des Demoiselles Neste side:

Forrige side: Forrige side: Naturen og landskapet