Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Av spill og veddemål oppstår ingen forpliktelse

Next page:
Previous page: Pengespill og kredittkort Next page: Motregning i personlig innskuddskonto

Av spill og veddemål oppstår ingen forpliktelse

Aftenposten 11. mars 2003

I søndagens utgave av Aftenposten (9. mars 2003) kan vi lese om spilleavhengige Jan Erik Sørensen, som i løpet av seks måneder har fått skrumpet sin spillegjeld fra 500 000 til «bare» 58 000 til Europay. Den gamle bestemmelsen i straffelovens ikrafttredelseslov paragraf 12 er helt klar i sin ordlyd, som er referert i overskriften: Man er ikke forpliktet til å betale spillegjeld. Mitt enkle råd til Jan Erik Sørensen og andre i samme situasjon er: Ikke betal dette beløpet. Hverken Europay eller andre har rett til å kreve spillegjeld, og de har ikke rett til å true med noen andre sanksjoner dersom en kunde ikke vil betale noe han faktisk ikke er forpliktet til å betale. Hvis kredittkortselskapene velger å inngå avtaler med ulike gamblingselskaper slik at de medvirker til at folk kan spille på kreditt, så bør de vite at kundene ikke er forpliktet til å betale den gjeld som da oppstår. De må være forberedt på betydelige tap når de medvirker til slik virksomhet. At spillet eventuelt har skjedd i utlandet, er uten betydning for forholdet mellom en norsk kunde og et norsk kredittkortselskap som Europay.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Pengespill og kredittkortNext page: Motregning i personlig innskuddskonto Next page:

Previous page: Previous page: Pengespill og kredittkort