Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Podcast - kjøpsrett

Dette er en innledning til kjøpsretten, laget først og fremst med sikte på studenter på første avdeling jus ved Universitetet i Oslo.

Abonnement på tjenesten

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

Gå til de enkelte deler

Del 1 - Innledning til kjøpsrett

Del 2 - Forsinkelse

Del 3 - Riskoovergang

Del 4 - Mangelsvurderingen

Del 5 - Reklamasjon

Del 6 - Rett til å fastholde kjøpet

Del 7 - Kjøpers mislighold

Noen bøker om Kjøp


More >>
Kjøpsrett
Boken gir en juridisk gjennomgåelse av sentrale kjøpsrettslige emner, med hovedvekt på kjøpsloven av 1988. I denne utgaven er også reglene i forbrukerkjøpsloven innarbeidet. Den er beregnet på høyskole- og universitetsstudenter, men kan brukes av alle som trenger kunnskaper i kjøpsrett. Med øvingsoppgaver og løsningsforslag, oversikt over forkortelser, litteraturliste og doms-, lov- og stikkordregister.
RefNr: 9788202241469
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Kjøpsrett til studiebruk
Boken gir en innføring i kjøpsrett og hovedpunktene i kjøpsloven. Den tar også for seg de ulike typer kontraktsbrudd fra henholdsvis selgers og kjøpers side. Leseren gjøres kjent med hvordan kjøpsloven er bygget opp og med hovedtrekkene i regelverket i loven.
RefNr: 9788215009490
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Kjøpsrett
Boken fokuserer på norsk kjøpsrett og setter den inn i en internasjonal ramme. Nye lover av 1998 og 2002, samt FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp fra 1980 har bidratt til en internasjonalisering av norsk kjøpsrett. Boken er beregnet på jusstudenter, men er også tjenlig som håndbok for advokater, dommere og andre praktikere. Har doms- og stikkordsregister.
RefNr: 9788215007366
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Avhendingsrett - innfring i eiendomskjøpsrett
Roald Martinussen. Avhendingsrett gir en innføring i reglene rundt kjøp og salg av fast eiendom og en oversikt over de kontraktsrettslige og kjøpsrettslige hovedprinsippene reglene bygger p. Boken er egnet for studenter og andre som trenger grunnleggende kunnskaper om avhendingslova. Med litteraturliste, doms- og lovregister og stikkordregister.
RefNr: 9788202269708
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Kjøp.

 

Next page: Pengekravsrett Next page:

Previous page: Previous page: Introduksjon til jusstudiet