Nye b√łker


Mer >>
Flere nye b√łker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Podcast - Introduksjon til jusstudiet

Dette er en serie podcasts beregnet på studenter som nettopp har begynt å studere jus. Men det er sikkert noen som kan ha nytte av litt repetisjon også.

Abonnement på tjenesten

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/innforing.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/innforing.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

Gå direkte til de enkelte deler

Del 1- Innledning til rettsstudiet

Del 2 - læringskrav

Del 3 - lesevaner

Del 4 - Lovsamlingen

Del 5 - repetisjon


Å studere jus


More >>
Forfatter: Olav Torvund
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.

Dette er en revidert og utvidet utgave av "Å studere jus", som kom i 1989. Den gir en introduksjon til juridisk tenkning og juridisk metode. Bokens fem hovedkapitler er "Om jus og det juridiske studiet". "Læring og studiemetode". "Juridisk problemanalyse". "Rettskildelære". "Oppgaver og eksamen".

Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 317 pages RefNr: 9788251834643
Medium: Book (paperback)
Series:

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.

Next page: Kj√łpsrett Next page:

Previous page: Previous page: Podcast