Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Pengespill og kredittkort

Next page:
Previous page: Pengekrav Next page: Av spill og veddemål oppstår ingen forpliktelse

Pengespill og kredittkort

av professor dr. juris Olav Torvund, Oslo

Informasjonsansvarlig Hilde Fredheim Høgberg i SEB kort sier til Atenposten 17. mars 2005 at SEB ikke vil innrette seg etter gjeldende norsk lov fordi bestemmelsen om at man ikke er forpliktet til å betale spillegjeld er "utdatert". Det er ikke godt å vite om de bare mangler kunnskap eller at de anser seg hevet over loven. Men det er uansett galt.

Det er bare et og et halvt år siden Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste slike innsigelser som SEB kort kommer med. Om lovlige spill sier man:

"Men lovgiveren har ikke endret bestemmelsene om at det ikke oppstår forpliktelser av å yte lån eller forskudd til spill og veddemål og har ikke tillatt at ellers lovlige spill kan skje på kreditt."

Videre sier man at bestemmelsen "også [må] ses på bakgrunn av et ønske om å beskytte personer mot å falle for fristelsen til å spille for høyere innsats enn de har dekning for".

Utgangspunktet for å kunne påberope seg straffelovens ikrafttredelseslov § 12 overfor kreditt fra en tredjepart, er at kredittyter visste at pengene skulle brukes til spill. Men ser man denne bestemmelsen i sammenheng med kredittkjøpsloven § 8 blir resultatet. antagelig at man uansett ikke vil være bundet når kredittkort brukes til spill.

Da loven ble vedtatt var det ikke først og fremst lån mellom deltakere ved spillebordet man var opptatt av. Man ønsket å stoppe den organiserte kredittytingen. Den gang hadde man ikke kredittkort, men spill med kredittkort representerer nettopp det man ville forhindre.

Regelen om at man ikke er forpliktet til å betale spillegjeld er et gammelt prinsipp med røtter helt tilbake til romerretten. Man har tilsvarende bestemmelser i mange land. Flere kortutstedere i andre land har derfor valgt å sperre sine kort mot bruk til gambling. SEB kort sier i realiteten at de vet at kort brukes til spill, og at de kan hindre dette ved å sperre kortene for slik bruk, men de vil ikke. Og da er meldingen til forbrukerne denne: Ikke betal spillegjeld til SEB kort.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: PengekravNext page: Av spill og veddemål oppstår ingen forpliktelse Next page:

Previous page: Previous page: Pengekrav