Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Pengekravsrett - podcast

Dette er en serie med forelesninger i podcastformat i pengekravsrett. De er primært laget for studenter på 3. avdeling jus ved Universitetet i Oslo. Men skulle andre også finne dem nyttige, så er det bare en bonus.

Obs:
Gjennom tilbakemeldinger fra studenter har jeg blitt gjort oppmerksom på visse problemer. Noe av det har skyldes oppsettet hos meg, og det er endret. Men du må også ha iTunes satt opp for å laste ned alle filene dersom du vil ha mer enn den siste filen. (Og siden jeg deler opp hver forelesning i flere filer betyr det at du bare får avslutningen.) Gå til Rediger i iTunes menynen og velg Innstillinger. Velg fanen "Podcasts" og der finner du et menypunkt som heter "Når episoder er tilgjengelige". Denne må settes på "Last ned alle".

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bruker iTunes.

Nedenfor finner du referanse til hver enkelt del etter hvert som den blir tilgjengelig. (Men foreløpig er det bare en tom side - mer kommer om ikke lenge).  Følg lenkene nedenfor for å få referanser til PowerPoint-filer, oppgaver m.m. Eller klikk på referansene nedenfor:

* Pengekravsrett: Del 1 - Innledning 1

* Pengekravsrett: Del 2 - Innledning 2

* Pengekravsrett: Del 3 - Kort om konkurs

* Del 4 - sikring av pengekrav

* Del 5 - Del 5 - Oppgjør - Hva skal betales?

*   Del 6 - Oppgjørstransaksjonen

* Del 7 - Valg av opptjørsmåte

* Del 8-Tid og sted for betaling

Noen bøker om Pengekravsrett


More >>
Obligasjonsrett
Boka omhandler forpliktelsers innhold, endring, opphør, samt virkningen av at forpliktelser ikke er blitt oppfylt på riktig måte. Både realforpliktelser og pengeforpliktelser behandles.

Boka benyttes som hovedlitteratur i obligasjonsrett ved 3. avd. jus, Universitetet i Oslo.

RefNr: 9788251840231
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Foreldelse av fordringer
Boken er en utvidet kommentarutgave. Første del behandler foreldelse av fordringer generelt med historikk, forholdet til andre rettsinstitutter og prosessuelle spørsmå l. I andre del gis utførlige kommentarer til loven med henvisninger til forarbeider, teori og rettspraksis. I tredje del kommenteres viktige spesialbestemmeler i andre lover. Med litteraturliste, oversikt over forarbeider, lov-, rettsavgjørelses- og stikkordregister. Boken er først og fremst beregnet på praktiserende jurister.
RefNr: 9788202242046
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Trygve Bergsåker: Pengekravsrett
Boka tar for seg sentrale emner i faget pengekravsrett, med vekt på rentespørsmål. Andre emner som behandles er cesjonslren, samskyld og regress, motregning m.m. Pengekrav i forbrukerforhold har fått et eget kapittel i boka. Med stikkordregister.
RefNr: 9788275130257
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Pengekravsrett.

Next page: Pengekravsrett: Del 1 - Innledning 1 Next page:

Previous page: Previous page: Pengekravsrett