For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

14. Nærstående rettigheter

Next page:
Previous page: 13. Opphavsrettens varighet Next page: 14.1 Utøvende kunstnere

14. Nærstående rettigheter

En rekke frembringelser er ikke vernet som åndsverk, men har et opphavsrettslignende vern. Vernet er typisk mindre omfattende og/eller vernetiden er kortere. Disse rettighetene omtales gjerne som nærstående rettigheter eller naborettigheter.

 


Designrett - en innføring


More >>
Forfatter: Are Stenvik
Forfatter: Birger Stuevold Lassen
Designrett gir en innføring i den nye lovgivningen om vern for design, som gjennomfører Europaparlamentets og Rådets direktiv om rettslig vern for mønstre, og avløser mønsterloven av 1970. Boken er skrevet av og for jurister, men gir nyttig og viktig informasjon for alle som er beskjeftiget med formgivning - av piktogrammer og ikoner mv., så vel som tredimensjonale produkter.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 155 pages RefNr: 9788202260293
Medium: Book (hardcover)
Series:


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 14.1 Utøvende kunstnere Next page:

Previous page: Previous page: 13. Opphavsrettens varighet