For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

12.2 Sikkerhetskopi

Next page:
Previous page: 12.1 Eksemplarer som er nødvendige for den forutsatte bruk Next page: 12.3 Reverse engineering

12.2 Sikkerhetskopi

?ndsverkloven § 39h annet ledd gir hjemmel for å fremstille sikkerhetskopi av et program. Bestemmelsen lyder:

Den som har rett til å bruke et datamaskinprogram, kan fremstille sikkerhetseksemplar i den utstrekning det er nødvendig for utnyttelsen av programmet.

Her kan det nok sies at behovet for sikkerhetskopi av selve programmet ikke er det man har mest bruk for i dag. Med mindre man har spesielt utviklet programvare er det å reinstallere programmene det minste problemet hvis systemet kræsjer fullstendig. Det er alle dataene som virkelig er problemet, og det er ingen generell rett til å fremstille sikkerhetskopi av musikk man har lastet ned, e-bøker, osv.

Retten til å ta sikkerhetskopi kan ikke fraskrives gjennom avtale.

Det er videre en bestemmelse om at man kan " iaktta, undersøke eller prøve ut hvordan programmet virker for å fastslå idéene og prinsippene som ligger til grunn for de enkelte deler av programmet". Dette er alt slikt som enhver fritt kan gjøre, så den eneste realiteten i den bestemmelsen er at det ikke kan avtales at man ikke skal ha rett til å gjøre dette.

Igjen får man spørsmålet om hva som er nødvendig for utnyttelsen. Man må her også se på hva som er nødvendig for å få hensiktsmessige back-up rutiner. Men heller ikke dette spørsmålet går jeg nærmere inn på.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget