For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

12. Datamaskinprogrammer

Next page:
Previous page: 11.8 Eiendomsrett til eksemplar og opphavsrett ved overdragelse av eksemplar Next page: 12.1 Eksemplarer som er nødvendige for den forutsatte bruk

12. Datamaskinprogrammer

Et dataprogram kan i praksis ikke benyttes uten at det fremstilles eksemplarer av programmet. Når man installerer programmet på maskinens platelager, foretar man en eksemplarfremstilling. Også når programmet lastes inn i maskinens minne, og eventuelt legges ut som midlertidige filer, kan det lages eksemplarer (det er uklart hva som i denne sammenhengen skal regnes som eksemplarfremstilling). Det er noen særbestemmelser som gjelder datamaskinprogrammer.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget