For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

9.8 Andre avgrensninger

Next page:
Previous page: 9.7 Lenking Next page: 10 Rådighet over eksemplar

9.8 Andre avgrensninger

I de følgende bestemmelser finner man bl.a. rett til å gjengi et verk i forbindelse med reportasjer, i vitenskapelige verker, m.v. Noen ganger kan verket gjengis mot vederlag, andre ganger er det ikke krav om vederlag.

Det er videre bestemmelser om såkalt avtalelisens, som bl.a. gir organisasjoner rett til å inngå avtaler om eksemplarfremstilling på opphavsmenns vegne. KOPINOR er et eksempel på en slik organisasjon.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 10 Rådighet over eksemplar Next page:

Previous page: Previous page: 9.7 Lenking