For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

9.5 Bruk i undervisning

Next page:
Previous page: 9.4.2 Bruk av bilder Next page: 9.5.1 Fremstilling av eksemplar

9.5 Bruk av opphavsrettslig vernede verk i undervisning

Man kan benytte et opphavsrettslig vernet verk i undervisning på tre ulike måter: Ved at man fremstiller eksemplarer (for eksempel for å dele ut til studenter eller elever), ved at verket fremføres eller ved at det vises.

Visning omfatter kun visning av eksemplar. Det vil i praksis kunne være aktuelt for kunstverk, hvor man viser en original eller en reproduksjon. Det følger av åvl § 20 at eksemplar av offentliggjort kunstverk eller fotografisk verk kan vises offentlig i forbindelse med undervisning. Det er derfor ikke nødvendig å gå nærmere inn på dette.

Jeg har gjort tilgjengelig et foredrag om Opphavsrett og digitale læringsomgivelser (lydfil) med PowerPoint slides om dette temaet. Gå hit for litt mer informasjon.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 9.5.1 Fremstilling av eksemplar Next page:

Previous page: Previous page: 9.4.2 Bruk av bilder