For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

6. Hvem har opphavsrett?

Next page:
Previous page: 5. En foreløpig oppsummering Next page: 6.2 Sammensatte verk og fellesverk

6 Hvem har opphavsrett?

6.1 Utgangspunkt: Den som skaper ...

Opphavsretten verner resultatet av skapende innsats, og det er bare den eller de som bidrar med skapende innsats som har opphavsrett. Den som opphavsrett oppstår hos kalles originær opphavsmann.

Andre kan gjennom avtale med den originære opphavsmann få rett til å råde over verket.

Hvis flere skaper en åndsverk i fellesskap har de opphavsrett sammen.

I § 7 heter det at som opphavsmann ansees, når ikke annet godtgjøres, den hvis navn eller allment kjente dekknavn eller merke på sedvanlig måte er påført eksemplar av verket eller blir oppgitt når det gjøres tilgjengelig for allmennheten. Man skal her merke seg at det står som opphavsmann anses, altså ikke at opphavsmannen nødvendigvis er den som oppgis. Omverden skal kunne forholde seg til at oppgitt person er opphavsmann, f.eks. når det gjelder spørsmål om hvem som skal gi samtykke. Men dette gjelder bare når ikke annet godtgjøres. Hvis det er godtgjort at det som er oppgitt ikke stemmer, da er det de reelle forholdene som er avgjørende. Det er i dag vel kjent at mange av de sangene hvor Lennon & McCartney er oppgitt som opphavsmenn enten ble skrevet av John Lennon eller av Paul McCartney alene. John Lennon skrev f.eks. A Hard Day's Night, og der det har praktisk betydning (først og fremst når det gjelder vernetid, se avsnitt 11) må man da kunne forholde seg til at John Lennon er opphavsmann. Om noen virkelig våger å utfordre her, gjenstår imidlertid å se. (Hør historien om A Hard Day's Night på NRK nettradio, eller last ned denne og flere tilsvarende historier her.)

Noen verk er utgitt under pseudonym. Den forfatteren vi kjenner som John le Carré heter egentlig David John Moore Cornwell. John le Carré er et pseudonym. Men så lenge det er allment kjent skaper ikke de noen komplikasjoner. Hvem som skjuler seg bak pseudonymet Anonym, som så langt har gitt ut bøkene Kongepudler, Kinderegg-effekten, Trondprinsen Klassekamerater, er fortsatt en godt bevart hemmelighet. Vi kan ikke forholde oss til den reelle opphavsmannen så lenge vi ikke vet hvem denne er. I § 7 annet ledd er det bestemmelser om hvem som i slike tilfeller kan opptre på vegne av opphavsmannen.

For en mer utførlig drøftelse av disse spørsmålene, se:

Hvem har opphavsrett?

Opphavsrett i oppdragsforhold.

Opphavsrett ved vertikalt utviklingssamarbeid.

 

 


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 6.2 Sammensatte verk og fellesverk Next page:

Previous page: Previous page: 5. En foreløpig oppsummering