For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye b√łker


Mer >>
Flere nye b√łker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

4.2 √?konomiske rettigheter

Next page:
Previous page: 4. Opphavsmannens enerett Next page: 4.3 Eksemplarfremstilling

4.2 De √łkonomiske rettigheter

De √łkonomiske rettigheter kalles s√• fordi disse definerer opphavsmannens eneretter som gj√łr det mulig √• utnytte et verk √łkonomisk. Andre vil i utgangspunktet bare kunne utnytte et verk p√• en m√•te som omfattes av eneretten dersom opphavsmannen gir sitt samtykke. Et slikt samtykke kan gj√łres avhengig av at det betales vederlag. Men det er grunn til √• understreke at man selvf√łlgelig kan tillate bruk uten betaling.

Utgangspunktet fremg√•r av √•vl ¬ß 2 f√łrste ledd, som begynner slik:

Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til √• r√•de over √•ndsverket ved √• fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved √• gj√łre det tilgjengelig for almenheten ...

Opphavsretten gir to bef√łyelser: Fremstille varig eller midlertidig eksemplar og gj√łre det tilgjengelig for almenheten. Vi skal komme tilbake til dette nedenfor i avsnitt 4.3 og 4.4. Men det er grunn til √• understreke at opphavsretten best√•r av disse to, og bare disse to enerettene. Det grunnleggende sp√łrsm√•let om hvorvidt noe omfattes av opphavsmannens enerett, og dermed er det som gjerne omtales som en opphavsrettslig relevant handling, er om handlingen innb√¶rer en eksemplarfremstilling og/eller en tilgjengeliggj√łring for allmennheten. Handlinger som ikke inneb√¶rer dette faller utenfor eneretten og er dermed fri.

Vi kan merke oss at bruk generelt ikke omfattes av eneretten. Retten til √• lese en bok er for eksempel ikke begrenset slik at man bare kan lese den et visst antall ganger, i en viss periode, osv, forutsatt at det ikke inneb√¶rer en fremstilling av nye eksemplarer eller en tilgjengeliggj√łring for allmennheten. N√•r verk gj√łres tilgjengelig i digital form utfordres dette. Hvor mange eksemplarer som finnes kan v√¶re uinteressant. Det man √łnsker kontroll med og som er basis for prisfastsettelse, er ofte bruksm√łnster og bruksomfang. Men dette fanger ikke opphavsretten opp p√• en klar og direkte m√•te. Det gir en del friksjon i forhold til ny informasjonsteknologi.

Det heter at opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til √• r√•de over √•ndsverket. Som nevnt i avsnitt 1.1 er opphavsrettsreglene utformet for √• balansere opphavsmannens interesse i vern mot allmennhetens interesse i tilgang til kunnskap, kunst og kultur. Grensene for eneretten kommer f√łrst og fremst til uttrykk kapittel 2, som behandles nedenfor i avsnitt 9.

Opphavsretten gir en enerett. S√• lenge man er innenfor eneretten kan ingen andre utf√łre handlingene uten enerett.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 4.3 Eksemplarfremstilling Next page:

Previous page: Previous page: 4. Opphavsmannens enerett