For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

1. Innledning

Next page:
Previous page: Opphavsrett - en introduksjon Next page: 1.2 Hvorfor opphavsrett?

1 Innledning

1.1 Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket

Denne setningen, som utgjør lov om opphavsrett til åndsverk (åvl) § 1 første ledd, uttrykker opphavsretten i et nøtteskall.

Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket. Rettens gjenstand, det som rettighetene er knyttet til, er et åndsverk, hva nå det måtte bety. Hva er så et åndsverk? Det er et av opphavsrettens vanskelige spørsmål. Det er et abstrakt rettsgode. Verket Kristin Lavrandsdatter er noe annet enn alle de eksemplarer som er trykket av denne romanen på ulike språk. Filmen Kristin Lavrandsdatter er en versjon av Sigrid Undstes verk, men ikke på noen måte identisk med dette. Og samtidig er det Liv Ullmans filmverk.

Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket. Et åndsverk er noe som er skapt. Opphavsretten verner resultatet av skapende innsats. Men vernet rekker ikke lenger enn den skapende innsats går. Enhver opphavsmann bruker kjente elementer som man henter fra andre. Om man presenterer kjente elementer på en original og personlig måte får man opphavsrett til denne presentasjonen. Jeg har selvfølgelig ikke opphavsrett til opphavsretten. Alle som vil og som har den nødvendige innsikt kan skrive om opphavsrett (og det er mer enn nok av de som ikke har den nødvendige innsikt som også skriver og mener mye om dette). Men man kan ikke bare ta min (eller andres) fremstilling uten nødvendig samtykke. Det er formen, ikke innholdet som er vernet.

En oppdagelse er ikke resultat av en skapende innsats og følgelig ikke vernet av opphavsretten. En oppdagelse kan ha stor verdi og det kan ha medgått store ressurser for å komme til resultatet. Kanskje har man også måttet være svært så kreativ i metodeutvikling og metodevalg for å nå fram til oppdagelsen. Men oppdagelsen er likevel ikke i seg selv noe som er skapt. En historiker som gjør banebrytende forskning slik at historien må skrives om får ikke opphavsrett til den nye kunnskapen.

Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket. Det er resultatet av den skapende innsats som er vernet og da sier det seg selv at det er den eller de som står for den skapende innsats som nyter godt av vernet, i alle fall i første omgang. En rekke andre innsatsfaktorer kan være nødvendige for å nå resultatet, så som penger og utstyr. Men det er bare den skapende innsats som gir opphavsrett og følgelige bare de som bidrar med denne som får opphavsrett. Andre som bidrar kan ha avtaler som gir dem rett til å utnytte resultatet, men da har de gjennom avtalen fått rettigheter som oppsto hos den eller de som bidro med skapende innsats.

Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket. Den som har skapt et verk har visse rettigheter knyttet til dette verket. Det er visse handlinger som opphavsmannen har enerett til å gjøre, hvilket vil si at andre ikke kan gjøre dette uten samtykke fra opphavsmannen. Opphavsmannen har enerett til å fremstille eksemplar av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Men eneretten har sine grenser. Man står på skuldrene til de som har gått før en. Vi henter ideer og kunnskap fra våre forgjengere og de som kommer etter oss skal kunne utnytte det vi måtte skape på tilsvarende måte. Balansen mellom opphavsmannens enerett og allmennhetens rett til å utnytte og bygge videre på det som finnes av kunnskap og kultur er et vanskelig og konfliktfylt tema. Vi skal komme mye tilbake til dette.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 1.2 Hvorfor opphavsrett? Next page:

Previous page: Previous page: Opphavsrett - en introduksjon