Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Oppgaver

Next page:
Previous page: Del V: Eksamen Next page: Oppgaver - hovedgenre

Oppgaver

Dette er i alle hovedsak oppgaver i pengekravsrett, hentet fra min oppgavesamling til det faget. Klikk på kategoriene eller på alle hvis du vil se alle oppgavene.

Alle oppgaver

Opphavsrett, Åndsverksbegrepet (37)

Opphavsrett, Databaser (30)

Opphavsrett, Dataprogrammer (38)

Opphavsrett, Eneretten (35)

Opphavsrett, Fremføring i undervisning (33)

Opphavsrett, Ideelle rettigheter (39)

Opphavsrett, Internasjonal (31)

Opphavsrett, Privat kopiering (32)

Pengekrav, Betalingsformidling (20)

Pengekrav, Betalingsplikt (2)

Pengekrav, Betalingssted (7)

Pengekrav, Betalingstid (8)

Pengekrav, Dokumentregler (19)

Pengekrav, Fellesheftelse (10)

Pengekrav, Foreldelse (17)

Pengekrav, Forfallstidspunkt (5)

Pengekrav, Frigjøringstidspunkt (6)

Pengekrav, Generelt (1)

Pengekrav, Kausjon (11)

Pengekrav, Mislighold (18)

Pengekrav, Motregning (16)

Pengekrav, Oppgjørskorreksjon - tilbakesøking (14)

Pengekrav, Oppgjørskorreksjon - tilleggsbetaling (15)

Pengekrav, Overdragelse - blandede oppgaver (28)

Pengekrav, Overdragelse - cesjonsavtalen (22)

Pengekrav, Overdragelse - dobbeltsuksesjon (25)

Pengekrav, Overdragelse - hjemmelsmangel (24)

Pengekrav, Overdragelse - legitimasjon (23)

Pengekrav, Overdragelse - motregning (27)

Pengekrav, Overdragelse - rett til å overdra (21)

Pengekrav, Overdragelse - underliggende forhold (26)

Pengekrav, Regress (12)

Pengekrav, Rett til betaling (13)

Pengekrav, Valg av oppgjømå (9)

Pengekrav, Ytelsen - beløp (3)

Pengekrav, Ytelsen - renter (29)

Pengekrav, Ytelsen - valuta (4)

Personvern, Formålsbestemthet (34)

Personvern, Samkjøring (36)

 

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Del V: EksamenNext page: Oppgaver - hovedgenre Next page:

Next page: Oppgaver - hovedgenre Next page:

Previous page: Previous page: Del V: Eksamen