Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Del V: Eksamen

Next page:
Previous page: Karakterer Next page: Oppgaver

Jeg avslutter med noen råd om eksamen. Selv om man bør studere for å lære, ikke for å ta eksamen, kommer man ikke bort fra at det er til eksamen du skal vise hva du har lært.

Første bud er at du skal være skikkelig forberedt i eksamensfagene. Det er ingen ting som hjelper så mye i eksamenssituasjonen som følelsen av å beherske fagene. Gå ikke opp til eksamen uten at du er skikkelig forberedt. Det er ikke noe tilfredsstillende å få et eksamensresultat som er dårligere enn det du egentlig burde være god for. Forsøk på å forsere tempoet vil også kunne virke ødeleggende på studiet, fordi du vil ende opp med å lese fagene overfladisk uten å kunne fordype deg noen steder. Når du så tar det opp igjen neste semester, må du ta alt på nytt fordi du ikke kan noe skikkelig, og dermed får du ikke tid til fordyping da heller. Endelig er det en meningsløs sløsing av ressurser at man skal sensurere besvarelser fra kandidater som tar en sjanse uten å ha forberedt seg skikkelig.

I det juridiske studiet har det i de senere år utviklet seg en helt meningsløs og ødeleggende praksis hvor folk går opp til eksamen uten å være tilstrekkelig forberedt, og hvor man stadig tar opp igjen tidligere avlagte eksamener for å forbedre resultatene. Studentenes tillitsvalgte har kjempet hardt mot enhver begrensning i adgangen til å ta opp igjen tidligere avlagte eksamener, i en meningsløs tro på at det er i studentenes interesse at studenter skal kunne velge fritt og gjøre som de vil, uten at det stilles krav til dem og uten at de selv må ta ansvar.

Resultatet av dette er ødeleggende, og slett ikke i studentenes interesse. Hvis en stor gruppe studenter tar opp igjen eksamen for å pynte på karakterene, så vil resten av studentene følge seg presset til å gjøre det samme for at man skal kunne konkurrere på like vilkår. Resultatet blir et evig eksamensmas, inflasjon i karaktersystemet og lenger studietid. I tillegg medfører det at fakultetet må bruke mer ressurser på eksamen, og tilsvarende mindre på undervisning. Endelig ødelegger det fakultetets troverdighet når man argumenterer for at jusstudiet må tilføres mer ressurser.

Hvis vi så forutsetter at du er tilstrekkelig faglig forberedt, kommer vi til spørsmålet om å være tilstrekkelig forberedt på selve eksamenssituasjonen. Du skal forberede deg mentalt på det du skal igjennom, og du skal «kjøre løpet» i tankene før du møter eksamen i virkeligheten.

Finn ut når eksamen er. Eksamen er omtrent på samme tid hvert semester, så det er ikke så vanskelig å finne ut omtrent når du skal i ilden. Eksamensdagene berammes som regel midt i semesteret før eksamen holdes, slik at du mot slutten av vårsemesteret vil kunne vite nøyaktig når eksamen skal være i høstsemesteret. Tilsvarende vil du mot slutten av høstsemesteret kunne vite nøyaktig eksamensdag for vårsemesteret. Merk deg disse datoene, og forsøk ikke å skyve dem fra deg.

Bestem deg for hva du skal ha med til eksamen. Dette gjelder alt fra skrivesaker til mat, drikke, sjokolade, amuletter, maskoter, osv. Dette bør du ha tenkt ut lenge før eksamen.

Tenk igjennom hvordan du skal disponere tiden. Hvis du ikke har bestemt deg for dette på forhånd, vil du neppe ha selvkontroll nok til å vurdere dette mens eksamen

pågår. Du skal ha tilstrekkelig tid til å analysere og disponere en oppgave, og du skal ha tilstrekkelig tid til å skrive den. Min anbefaling er at du bestemmer deg for å bruke 2 timer til disposisjon under en 6-timers eksamen (teori), og mellom 2½ og 3 timer til å disponere en praktikum, hvor du har 8 timer. Da har du rimelig tid til en skikkelig disposisjon, og rimelig tid til å skrive etterpå. Ikke gi deg selv «dispensasjon» fra dette med mindre du er sikker på at du likevel har situasjonen under kontroll.

Sørg for god opplading før eksamen. Eksamen er intenst og hardt arbeid, og du må ikke være utslitt før det hele begynner. Man ser alltid noen som møter første eksamensdag med grå-grønne ansikt og store poser under øynene, etter at de har forsøkt å bruke de siste nettene til å lese i stedet for å sove. De vil ikke yte sitt beste under eksamen.

Bestem deg for et tidspunkt hvor du skal slutte å lese før eksamen, gjerne fra 3 dager til en uke før eksamen begynner. Du må ha bestemt deg for dette lenge før du kommer til dette tidspunktet, ellers klarer du ikke å stoppe. Du må bare erkjenne at du aldri blir utlært. Det vil alltid være noe som du kunne ha lest litt bedre, men på et punkt blir det viktigere å sørge for at du i alle fall vil være i stand til å bruke det du tross alt kan, fremfor å prøve å lære enda litt til. Bruk tiden før eksamen til å gå på turer, eller noe annet som gir avkobling og opplading. Underbevisstheten din vil nok arbeide med eksamen, så du vil neppe få så stort utbytte av å lese avansert skjønnlitteratur i denne perioden.

Prøv å få nok søvn. Det er ikke alltid så lett å få sove rett før eksamen. Man er nervøs, konsentrert og «psyket opp», og da kommer ikke søvnen så lett. Hvis du i utgangspunktet er relativt uthvilt, tåler du en natt eller to med lite søvn. Det er viktig at du prøver å overbevise deg selv om akkurat dette. Redselen for ikke å få sove kan ofte være det som holder deg våken, derfor er det viktig å kvitte seg med en slik redsel.

I tiden før og under eksamen bør du holde deg unna dine studiekamerater. Det blir alltid en nervøs og stresset stemning når eksamen nærmer seg, og det er lett å stresse hverandre. Det er bedre om du får være i fred under oppladingen og under eksamen.

Når du er ferdig med en eksamensdag, bør du fortest mulig legge den bak deg. Det er ingen grunn til å diskutere oppgaven med de andre som har vært oppe, eller med andre som eventuelt måtte mene noe om den. Når besvarelsen er levert, er det for sent å gjøre noe mer med den. Hvis du oppdager masse som du tror er feil, så kan det lett bidra til å gjøre deg mer nervøs før den neste eksamensdagen.

Det er svært vanskelig å vurdere sin egen prestasjon, i alle fall før man har fått den på avstand. Det er flere eksempler på kandidater som har vært sikre på at de har strøket, og som i virkeligheten har gjort det meget bra. Og det er alt for mange eksempler på kandidater som tror de har skrevet geniale besvarelser, og som i virkeligheten har forstått ganske lite av hva oppgaven gikk ut på. Mitt inntrykk er at de som med størst selvsikkerhet legger ut om hvordan de har løst en oppgave, gjerne er de som når det kommer til stykket får ganske dårlige resultater.

Når siste eksamensdag er slutt, da er det på tide å samle venneflokken til en fest hvor dere feirer at det hele er overstått.

Etter dette kommer det verste av alt: Å vente på sensur. Nå kan du ikke lenger gjøre noe selv, din skjebne ligger helt i andres hender. Etterhvert som eksamen kommer noe på avstand, begynner tvilen å melde seg: Kanskje var det ikke så lurt å legge opp besvarelsen slik jeg gjorde likevel? Hvor mye trekker de for at jeg ikke husket den dommen? Hva betyr det at jeg overså det ene av de spørsmålene som burde vært drøftet, osv. Selv syntes jeg alltid at denne ventetiden var mye verre enn selve eksamen.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: KaraktererNext page: Oppgaver Next page:

Next page: Oppgaver Next page:

Previous page: Previous page: Karakterer