Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Fellesheftelse, kausjon og regress

Next page:
Previous page: Trekantkonflikter Next page: Fordeling av verdier

Fellesheftelse, kausjon og regress er tre konfliktstyper som gjerne har nær sammenheng. Dette gir konflikter i flere lag, som det ikke er så lett å plassere i forhold til kategoriene ovenfor. Et spørsmål om solidaransvar vil gjerne dukke opp som en eller flere parkonflikter, hvor konflikten består mellom den eller de debitor(er) som blir krevet, og kreditor. Man kan si at konflikten får karakter av en «V-konflikt».

Spørsmålet er gjerne om den utpekte debitor er ansvarlig, og eventuelt for hvor mye. Et slikt eksempel finnes i H-1990 I. Konfliktene vil også dreie seg om kreditors forhold til andre debitorer, uten at disse nødvendigvis er parter i konflikten (kreditor kan f.eks. ha valgt å kreve beløpet hos en som er søkegod, og bryr seg ikke om andre debitorer som likevel ikke har noe å betale med).

Regress får karakter av en kjedekonflikt. Her vil det være den som har betalt som krever regress av medansvarlige.

Jeg har ovenfor forutsatt at det bare er to som hefter felles, men det kan være flere. Og hvis det er flere blir også partsrelasjonene mer kompliserte.

En kausjonskonflikt vil i mer utpreget grad være en trekant konflikt, i og med at kravet mot kausjonisten er subsidiært i forhold til kravet mot hoveddebitor.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: TrekantkonflikterNext page: Fordeling av verdier Next page:

Next page: Fordeling av verdier Next page:

Previous page: Previous page: Trekantkonflikter