Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Trekantkonflikter

Next page:
Previous page: Dobbeltsuksesjon Next page: Fellesheftelse, kausjon og regress

Trekant-konflikter kjennetegnes ved at det er tre parter som alle står i et rettsforhold til hver av de to andre. Trekant-konfliktene vil du til andre avdeling først og fremst møte ved overdragelse av pengekrav. Eksempler på dette kan du finne i H-1985 II, H-1987 I og V-1991.

Den typiske konflikten vil være at cesjonaren, som etter å ha ervervet et pengekrav har blitt debitor cessus' nye kreditor, krever at debitor cessus innfrir kravet. Debitor cessus trekker så inn innsigelser fra sitt forhold til cedenten, f.eks. at den vare som denne har levert er mangelfull, at kravet alt er betalt, osv. Spørsmålet blir så hvilken betydning forholdet mellom debitor cessus og cedenten får for forholdet mellom debitor cessus og cesjonaren.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: DobbeltsuksesjonNext page: Fellesheftelse, kausjon og regress Next page:

Next page: Fellesheftelse, kausjon og regress Next page:

Previous page: Previous page: Dobbeltsuksesjon