Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

To-part konflikter

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Fullmaktskonflikter

Det vil alltid være minst to personer som er i konflikt med hverandre, og ganske ofte er det ikke mer enn to. I en oppgave om kjøp vil man alltid finne en kjøper og en selger. Tilsvarende vil det være for andre avtaler. Man får et par å forholde seg til, og hvis ikke andre trekkes inn vil relasjonen være enkel å forholde seg til. I sin enkleste form blir det slik:

Jeg har markert at kjøper retter et krav mot selger ved å tegne en pil fra kjøper til selger. Men konflikten vil ikke alltid gå den veien. Det kan også tenkes at det er selger som retter krav mot kjøper, eventuelt at begge retter krav mot hverandre. I V-1986 finner du et eksempel på at en selger retter krav mot kjøper. Oppgaver hvor det bare opptrer en selger og en kjøper og hvor kjøper retter krav mot selger, synes å være mest vanlig. Eksempler på dette finner du i V-1983 I, H-1984 I, II og III (hvor samme kjøper går igjen i I og II), V-1986, V-1987 II, H-1987 I, V-1988 I, H-1989 I og II, V-1990 I og II og H-1990 II.

To-part konflikter behøver ikke nødvendigvis være en konflikt mellom selger og kjøper. I V-1982 I har man en konflikt mellom en entreprenør og en oppdragsgiver. I H-1986 II og V-1988 II var det konflikt mellom bank og kunde. Motregning og oppgjørskorreksjon vil også være eksempler på par-konflikter. Det kan også tenkes mange andre roller og konflikt-par innenfor rammen av andre avdeling.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Fullmaktskonflikter Next page:

Next page: Fullmaktskonflikter Next page:

Previous page: Previous page: Innledning