Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Hvordan gi tilbakemelding?

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Sjekkliste - praktikum

Det er vanskelig både å gi og å motta kritikk. Det kan særlig være vanskelig mellom personer som kjenner hverandre ganske godt, men likevel ikke så godt at man tør legge av seg maska og stole på hverandre. Det er lettere å kritisere en person som bare er et navn på et papir, og det er lettere å ta imot kritikk fra en man ikke har noe personlig forhold til.

Den som leverer en besvarelse til en medstudent, blottstiller seg og blir sårbar. Svakheter som man har klart å skjule bak en selvsikker fasade, lar seg ikke lenger skjule. Dette skal dere være oppmerksom på når dere forsøker å etablere et oppgavekollokvium. Det er svært viktig å få bygget opp tillit i gruppen, og da er det viktig at man hjelper hverandre og ikke sårer hverandre.

Kritikk skal være konkret og konstruktiv. Ingen har behov for å få generelle negative kommentarer. Derfor skal du aldri si at noe er «dårlig». Si heller at «du må få problemstillingen klarere fram», «her drøfter du to spørsmål samtidig», «her mangler ....», «hva vil du vise med denne dommen?», «hvorfor har du ikke tatt med dommen i ....?», «les .... en gang til», osv. En konkret kritikk kan være like rammende som en generell karakteristikk, men den gir noe man kan arbeide videre med. Man blir ikke hjulpet videre om man bare får høre at det man har skrevet er dårlig. Kanskje er man

sørgelig klar over at resultatet langt fra er bra, men man trenger hjelp for å komme ut av problemene.

Gi gjerne ros hvis det er fortjent. En kommentar om at noe er «bra» er heller ikke konstruktiv, men oppmuntringer er alltid kjærkomne. Og det er alltid godt å få vite at man har fått til det man har forsøkt på.

Når dere diskuterer en oppgave, er det lov ikke å ha noen mening. Man må kunne si at dette har jeg ikke noen mening om, eller at man rett og slett ikke vil si noe om det. Samtidig er det klart at det ikke blir noen diskusjon hvis ingen mener noen ting.

Unngå «bedreviterne». Det vil alltid være noen som mener å ha funnet DET RETTE SVARET, og som bare vil belære de andre om dette uten å være mottagelig for andre synspunkter. De vil typisk ha funnet ut hva en eller annen autoritet har ment, f.eks. den som har skrevet sensorveiledningen, og vil dunke dette i hodet på de andre. Slikt gir ingen konstruktiv diskusjon. Slike folk er kollokviedrepere. Du skal ikke være en sånn person selv, og du skal unngå slike folk i ditt kollokvium.

Nedenfor har jeg satt opp noen sjekklister for hva man bør vurdere og kommentere i en besvarelse. Listene er ikke uttømmende, og det vil heller ikke alltid være nødvendig å kommentere på alle punkter. Listene er ment å skulle gi litt hjelp til å «få håndtak» på besvarelsen, og til å konkretisere kommentarene.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Sjekkliste - praktikum Next page:

Next page: Sjekkliste - praktikum Next page:

Previous page: Previous page: Innledning