Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Del IV: Tilbakemelding Next page: Hvordan gi tilbakemelding?

Det er viktig å få tilbakemelding på det du har skrevet. Derfor bør du benytte deg av tilbudet om å få oppgavene rettet, selv om det ikke alltid fungerer så godt som man kunne ønske. Les kommentarene nøye, og spør gjerne den som har rettet oppgaven. Det er alt for mange som starter bakfra, ser på karakteren, leser raskt gjennom kommentarene, og legger besvarelsen til side. Hvis du gjør dette, da har du ikke lært mye.

Gå på gjennomgåelsen av oppgaven. Det er ingen grunn til at den som retter en oppgave skal skrive i hver enkelt besvarelse det han likevel har tenkt å si på gjennomgåelsen. Man må kunne basere sine kommentarer på at gjennomgåelsen også er en del av den tilbakemelding som gis. Gjennomgåelsen er ikke obligatorisk. Men hvis du ikke selv følger opp ved å delta her, da har du heller ingen grunn til å klage over dårlig retting. Det er helt uinteressant hva slags unnskyldning du måtte komme opp med for ikke å delta, du har uansett ikke fulgt opp selv.

Du skal alltid levere besvarelser som er skikkelig gjennomarbeidet. Du lærer lite av å levere slurvete oppgaver, og det er bortkastede ressurser at noen skal legge arbeid i å rette oppgaver når vedkommende student ikke har lagt arbeid i å skrive den.

Jeg har enkelte ganger returnert oppgaver kun med den kommentar at når vedkommende student har lagt skikkelig arbeid ned i å skrive oppgaven, så skal jeg legge skikkelig arbeid ned i å rette den. Den som ikke selv arbeider skikkelig med en besvarelse, fortjener heller ikke å få noen skikkelig retting. Det har ikke vært ofte at jeg faktisk har returnert oppgaver på denne måten, og jeg har latt tvil komme studenten til gode. Men jeg har vært fristet til å gjøre det langt flere ganger enn hva jeg faktisk har gjort det.

I tillegg til å benytte fakultetets system for retting, bør du etablere ditt eget. Gå sammen med dine medstudenter. Rett oppgaver for hverandre og gi hverandre tilbakemelding! Det vil du lære mye av. Du vil da kunne få en grundigere tilbakemelding enn hva du vanligvis kan håpe på fra fakultetets rettere, og du kan diskutere din besvarelse inngående med den som har rettet den. Hvis du forsøker dette, vil du også oppdage at du lærer utrolig mye av å gi tilbakemelding.

Hvis du retter en besvarelse for en av dine medstudenter, og har skrevet den samme oppgaven selv, vil du kunne se en annen tilnærming til oppgaven enn den du selv har valgt. Dermed risikerer du at du må begynne å tenke! Men du vil også oppdage at det ikke er så enkelt å gi en god tilbakemelding. Derfor vil jeg gi noen råd som i alle fall kan være utgangspunkter.

For seriøse studenter vil jeg foreslå følgende organisering av oppgaveskrivingen:

? Jeg forutsetter at du er med i et kollokvium, og at dere arbeider med oppgaver i kollokviet.

? Alle skriver den samme oppgaven.

? Etter at alle har skrevet oppgaven første gang, møtes kollokviet for å diskutere oppgaven. Gi din besvarelse til din sidemann, og ta i mot en besvarelse fra en annen.

? Gå grundig gjennom den oppgaven du skal rette. Gi en fyldig og konstruktiv tilbakemelding. Diskuter din besvarelse med den som har rettet den.

? Velg tilfeldig ut en besvarelse. Kopier den opp til alle deltagerne i kollokviet, etter at alle først har fått sin besvarelse rettet og har rettet en besvarelse for en av de andre.

? La den utvalgte oppgaven være utgangspunkt for diskusjon i kollokviet. Dere skal da drøfte følgende spørsmål: Hvordan kan denne besvarelsen gjøres bedre?

? Skriv oppgaven på nytt, og lever den som fakultetsoppgave. Når du på dette stadiet har skrevet et nytt utkast, da kan du eventuelt se på sensorveiledningen, men ikke før.

Hvis dere gjennomfører dette, da vil dere lære mye.

Jeg håper at det etterhvert skal være mulig å etablere slike kollokvier med leder, som et tilbud til alle studenter på et visst nivå i studiet. Men i øyeblikket eksisterer det ikke noe slikt tilbud.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Del IV: TilbakemeldingNext page: Hvordan gi tilbakemelding? Next page:

Next page: Hvordan gi tilbakemelding? Next page:

Previous page: Previous page: Del IV: Tilbakemelding