Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Ukjent lovtekst

Next page:
Previous page: Sammenlingning Next page: Bruk av eksempler

Man kan alltid risikere å få en oppgave hvor man skal drøfte en lovtekst som er ukjent, i den forstand at den ikke behandles innenfor pensum. Slike bestemmelser vil gjerne ha tilknytning til pensum, og du skal kunne drøfte den ut fra dine alminnelige kunnskaper innen et fag.

Til andre avdeling kan man plukke lovbestemmelser fra kontraktslovgivning som ikke behandles i pensum. Slike bestemmelser kan hentes fra husleieloven, tomtefesteloven, transportlovgivningen, osv. Man kan også gi en kontraktsklausul, som oppgavemessig kan behandles som en ukjent lovtekst.

Til første avdeling kan man på tilsvarende måte gi erstatningsbestemmelser fra spesiallovgivningen. Til fjerde avdeling er det et rikt utvalg av bestemmelser innenfor spesiell forvaltningsrett, og til femte avdeling kan man ty til spesiell strafferett. Og det finnes sikkert andre muligheter også.

Det er ingen prinsipielle forskjeller mellom å drøfte ukjent lovtekst og en lovtekst du forutsetter å kjenne. Du må kunne sette den inn i en sammenheng, først og fremst med utgangspunkt i bestemmelsens anvendelsesområde og rettsvirkning. Bestemmelser kan ofte sorteres med utgangspunkt i rettsvirkningen: Er det en hevningsbestemmelse, erstatning, lempning, eller noe annet?

For å kunne behandle en ukjent lovtekst må du kunne lese en lovtekst. Du må kunne sortere de ulike betingelsene, og se i hvilken grad de er kumulative eller alternative. Oppgaver med ukjent lovtekst er i realiteten en prøve på om du kan lese og analysere en lovtekst, og om du er i stand til å bruke dine generelle kunnskaper innenfor faget på en ny og ukjent bestemmelse.

Man venter ikke at du skal ha kunnskaper innenfor det rettsområde som behandles. Det betyr ikke noe at du f.eks. ikke kjenner rettspraksis. Hvis dine drøftelser er fornuftig ut fra ordlyden og kunnskaper i alminnelig kontraktsrett, så kreves det ikke mer.

Det kan være grunn til å knytte tråder til områder du kan, slik at du får stilt den aktuelle lovbestemmelsen i relieff. Du kan f.eks. sammenligne en erstatningsbestemmelse med erstatningsbestemmelsene i kjøpsloven. Men pass deg så du ikke ender opp med å skrive kjøpsrett, eller en ren sammenligning av den gitte lovbestemmelsen og kjøpsloven.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: SammenlingningNext page: Bruk av eksempler Next page:

Next page: Bruk av eksempler Next page:

Previous page: Previous page: Sammenlingning