Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Konklusjonen

Next page:
Previous page: Oppgave 1990H-II Next page: Subsidiære spørsmål

I en praktikumsoppgave skal du ikke bare drøfte de spørsmål som oppgaven reiser, du skal også avgjøre dem. Det er «dødssynd» ikke å trekke en konklusjon i en praktikumsoppgave.

Avgjørelsen skal være klar og entydig. Avgjørelsen kan gjerne ha vært vanskelig, og du kan la all tvil komme til uttrykk i drøftelsen. Men når du kommer til konklusjonen skal den være klar og uten forbehold. Enten kan Peder ?s heve, eller så kan han ikke det. Det er ikke slik at han under sterk tvil og alle forhold tatt i betraktning muligens bør få heve. Det er liten trøst for partene om de riktignok har fått en dom hvis dommen minner mest om et orakelsvar fra Delphi, og er så uklart og mangetydig at man trenger et stort presteskap for å tolke svaret.

Du skal konkludere for hvert enkelt spørsmål i oppgaven, og konklusjonen skal være et direkte svar på det problemet du har stilt i innledningen til denne drøftelsen.

Det er ingen grunn til å fremheve alle delkonklusjonene. Men hovedkonklusjonene, som er svar på partenes påstander og krav, må markeres klart i besvarelsen, f.eks. slik:

Konklusjon:

Peder ?s kan heve kjøpet.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Oppgave 1990H-IINext page: Subsidiære spørsmål Next page:

Next page: Subsidiære spørsmål Next page:

Previous page: Previous page: Oppgave 1990H-II