Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Noen øvingsoppgaver

Next page:
Previous page: Rettspraksis som "merkesteiner" Next page: Lovforarbeider

1. Gå gjennom V-1981 II og sammenlign den med dommen i Rt. 1972 s. 449 «Fjelhammer Brug». Ikke nøy deg med å se at dommen behandler et tilfelle som ligner det i oppgaven, og at den klart er relevant for oppgaven. Gå detaljert gjennom. Noter alle momenter som det ble lagt vekt på i dommen. Sammenlign faktum i oppgaven og i dommen: Hva er likt og hva er ulikt?

2. Gjør tilsvarende med H-1981 I og Rt. 1967 s. 1059 «lastebiltipp», og med H-1989 II og Rt. 1989 s. 1215.

3. Foreta en sammenligning av de to dommene Rt. 1934 s. 33 «Arna» og Rt. 1985 s. 290 «Birgo» og finn ut hva som gjorde at retten kom til ulikt resultat i disse to dommene.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Rettspraksis som "merkesteiner"Next page: Lovforarbeider Next page:

Next page: Lovforarbeider Next page:

Previous page: Previous page: Rettspraksis som "merkesteiner"