Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Rettspraksis som "merkesteiner"

Next page:
Previous page: Rettspraksis kan gi kriterier til vurderingen Next page: Noen øvingsoppgaver

Rettspraksis vil også kunne fungere som «merkesteiner» ved en rettslig vurdering. Hvis en dom fungerer som merkestein, vil den være et eksempel på et tilfelle som retten har ansett eller ikke har ansett for å omfattes av en regel. Man kan vurdere et konkret tilfelle hvor retten f.eks. har kommet til at det foreligger en vesentlig mangel, og sammenligne dette tilfellet med det man selv står overfor.

Her vil du måtte sammenligne den saken du skal ta stilling til med den saken som ble avgjort av retten. Og da må du ha fram mer om sakens fakta. Du må avgjøre om det er tilstrekkelig likhet mellom de to tilfellene til at de bør behandles likt, eller om de bør behandles ulikt.

Hvis du har flere slike «merkesteiner», kan det være lettere å finne momenter til avgjørelse av den konkrete saken du skal ta stilling til. Du kan ha noen tilfeller som har blitt ansett for vesentlig mangel, og andre som andre som har blitt ansett for ikke å være det. Her må du da plassere din avgjørelsene i spennet mellom disse rettsavgjørelsene.

Det er ingen klar grense mellom dommer som stiller opp kriterier og dommer som fungerer som «merkesteiner».

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Rettspraksis kan gi kriterier til vurderingenNext page: Noen øvingsoppgaver Next page:

Next page: Noen øvingsoppgaver Next page:

Previous page: Previous page: Rettspraksis kan gi kriterier til vurderingen