Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Rettsreglenes fragmentariske natur

Next page:
Previous page: Betingelser for at en bestemmelse skal komme til anvendelse Next page: Noen vanlige tolkingsproblemer

I avsnittet ovenfor så vi at vi måtte innom flere lovbestemmelser for å kunne avgjøre rekkevidden av gbl § 14. Vi måtte til gbl § 11 for å avgjøre hva som skal regnes som omsetningsgjeldsbrev, til gbl § 13 for å avgjøre legitimasjonsspørsmålet, til avtaleretten for å avgjøre om en overdragelse er gyldig, osv. For å få et bilde av rettsregelen, må man ofte innom flere lovbestemmelser og andre kilder. Noen ganger er koblingene åpenbare, andre ganger er de ikke like lette å få øye på.

Dette at en rettsregel settes sammen av mange biter eller fragmenter fra ulike lovtekster og andre kilder, kalles gjerne reglenes fragmentariske natur. I praksis betyr dette at du ikke alltid kan nøye deg med å lese en lovbestemmelse, eller ett regelsett. Enhver kontraktsrettslig forpliktelse hviler f.eks. på den forutsetning at den er avtalerettslig bindende, selv om dette ikke sies eksplisitt.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Betingelser for at en bestemmelse skal komme til anvendelseNext page: Noen vanlige tolkingsproblemer Next page: