Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Lovtolkning Next page: Betingelser for at en bestemmelse skal komme til anvendelse

Det burde være selvsagt at enhver student på andre avdeling er i stand til å lese, analysere og anvende en lovtekst. I praksis er det likevel ikke slik, noe som nok har en sammenheng med at alt for mange studenter er mer opptatt av å lese lærebøkene enn av å lese lovteksten. Og fakultetet er nok ikke fri for ansvar for at det har blitt slik. Læreboken skal være et hjelpemiddel til forståelse av lovteksten, og ikke omvendt!

Når du skal avgjøre et rettsspørsmål på et lovregulert område, er spørsmålet om den eller de aktuelle lovbestemmelsen kommer til anvendelse eller ikke. Hvis en lovbestemmelsen gir anvisning på flere rettsfølger, må du avgjøre hvilke deler av bestemmelsen som kommer til anvendelse. Du må finne ut hvilke betingelser som må være oppfylt for at bestemmelsen skal kunne komme til anvendelse, og om disse betingelsene er oppfylt i det foreliggende tilfellet.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: LovtolkningNext page: Betingelser for at en bestemmelse skal komme til anvendelse Next page:

Previous page: Previous page: Lovtolkning