Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Lag en tidsakse

Next page:
Previous page: Anførte grunnlag og innsigelser Next page: Rettslige grunnlag

Så langt har vi beskrevet hvordan man sorterer konflikter og de faktiske omstendigheter som påberopes. Det er viktig at du også holder oversikt over tidsrekkefølgen. Det kan ofte være avgjørende om en begivenhet inntraff før eller etter en annen begivenhet, hvor lang tid som gikk fra en hendelse til en annen, osv.

Du skaffer deg lettest oversikt over dette ved å tegne alle hendelser av betydning inn på en tidslinje. Da unngår du å gjøre feil som skyldes at du snubler i tidsrekkefølgen.

Lag tidslinjen lang, slik at du har god plass. Når du skal gjennomføre drøftelsen, vil du ofte ha behov for å plassere flere forhold inn på tidslinjen. Hvis du bruker A4 ark, så tegn linjen i den lengste retningen på arket (landskapsformat).

Nedenfor finner du et eksempel på en tidslinje for V-1980 II. Jeg har bare satt inn datoene, men en slik tidslinje har begrenset verdi hvis du ikke også skriver inn hvilke frister og begivenheter som knytter seg til de enkelte datoer. Du bør selv fylle ut denne tidslinjen med de aktuelle begivenheter, før du går løs på å gjøre tilsvarende for andre oppgaver.

Det vil ikke alltid være behov for en slik tidslinje. Men her som ellers gjelder at du må lære deg å gjøre det før du kan lære deg når du ikke behøver å gjøre det.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Anførte grunnlag og innsigelserNext page: Rettslige grunnlag Next page:

Next page: Rettslige grunnlag Next page:

Previous page: Previous page: Anførte grunnlag og innsigelser