Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Dobbeltsuksesjon

Next page:
Previous page: Hjemmelsmangler og ekstinksjon Next page: Trekantkonflikter

Ved dobbletsuksesjon har en part overdratt det samme rettsgodet til flere personer. Det kan f.eks. være en som har solgt samme tingen to ganger. Det kan være grunn til å understreke at dobbeltsuksesjon ikke nødvendigvis må skyldes skurkestreker. Det er nok mer praktisk at man har situasjoner hvor «den ene hånden ikke vet hva den andre gjør», slik at f.eks. to representanter for samme selskap har kommet til å selge den samme gjenstanden uten kjennskap til den annens transaksjoner. Til andre avdeling er det først og fremst innen pengekravsretten man støter på dobbeltsuksesjon. Konflikten har det til felles med hjemmelskonflikt at det er to som konkurrerer om samme rettsgode. Men den adskiller seg ved at begge utleder sin rett fra samme person. Den bør derfor tegnes opp på en annen måte.

Det har i perioden fra 1980, som jeg har gått igjennom, ikke vært gitt noen oppgave med ren dobbeltsuksesjon til eksamen. Men en noe spesiell variant av problemet finner du i H-1988.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Hjemmelsmangler og ekstinksjonNext page: Trekantkonflikter Next page:

Next page: Trekantkonflikter Next page:

Previous page: Previous page: Hjemmelsmangler og ekstinksjon