Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Identifiser partene

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Klargjør partenes roller og konfliktrelasjoner

Det første du må gjøre, er å identifisere alle personer som opptrer i oppgaven. Les oppgaven og marker alle personnavn, firmanavn, kommuner, organisasjoner, statlige etater, osv., som omtales i oppgaven (jeg vil i det følgende bruke betegnelsen «personer» om hele denne gruppen). Ikke tenk på hva slags konflikter de er involvert i, bare pass på at alle er med.

Skriv ned en liste med alle personer. Skriv navnene eller betegnelsene ned på et papir, fortsatt uten å bekymre deg om hva slags konflikter de eventuelt er involvert i. Noen ganger kan flere personer være å anse for en part fordi de opptrer sammen, andre ganger er hver person en selvstendig part. Det kan også ofte opptre bipersoner som ikke har noen roller i de konflikter som du etterhvert skal drøfte.

Etterhvert som du får erfaring vil du raskt identifisere partene, uten å tenke så mye over at det er det du gjør. En trenet oppgaveløser vil streke under eller markere med markeringstusj alle personnavn m.v. ved første gangs gjennomlesning av oppgaven.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Klargjør partenes roller og konfliktrelasjoner Next page:

Previous page: Previous page: Innledning