Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Del II Praktikumsoppgaver Next page: Identifiser partene

En praktikumsoppgave prøver din evne til å anvende dine juridiske kunnskaper ved løsning av konkrete praktiske problemer. Det er ingen kunnskapsprøve hvor du skal vise hvor mye du kan om et emne. Prøven er først og fremst om du kan finne fram til det som er relevant blant de kunnskaper du har, og knytte dette opp til det problemet du skal drøfte.

Hovedutfordringen ved en praktikumsoppgave er å identifisere og formulere de rettslige problemstillingene. Det som kjennetegner en god praktikum er at kandidaten har sett hvilke spørsmål som må besvares og at han har et sikkert grep om problemet. Hvis du virkelig forstår hvilke problemer oppgaven reiser, kan du allerede se lauden blinke i det fjerne. Ser vi på de nokså bedrøvelige eksamensresultatene, kan vi konstatere at de fleste ikke har et slikt grep om problemstillingene. Det hjelper lite å presentere all verdens momenter til løsningen av et problem hvis du ikke er riktig sikker på hvilke spørsmål du er i ferd med å besvare. Derfor skal du bruke mye tid på å øve opp å se og analysere problemstillinger.

Når du har identifisert problemstillingene skal du drøfte dem. Her skal du bygge opp den rettslige argumentasjon, og du skal konfrontere jusen med et faktisk problem. Dessverre er det alt for mange besvarelser som preges av at man har puttet en lang rekke mer eller mindre utenatlærte momenter i en «gryte» og «rørt rundt». Dette kan lett ende opp som en temmelig ubestemmelig blanding, selv om de enkelte komponenter hver for seg kan være relevante nok. Jeg kaller slike besvarelser for «lapskausbesvarelser», forhåpentligvis uten å fornærme lapskausen. Selv de beste råvarer kan bli ødelagt ved en slik behandling. Det som skiller en god besvarelse fra en mindre god, er som regel ikke at den gode inneholder så mye mer (selv om det også kan være tilfellet). Den gode besvarelsen kjennetegnes ved at kandidaten, i tillegg til å ha forstått problemstillingene, vet å bruke momenter og argumenter på en god måte. Den svake besvarelsen preges gjerne av at kandidaten bare har forstått at de skal med på en eller annen måte.

Man møter nokså jevnlig studenter som klager over at de har fått mye dårligere karakter enn en av sine medstudenter, enda de hadde med de samme momentene i oppgaven. Da er det gjerne behandlingen av momentene som skiller. Tenk deg at man ga en kartong råvarer til den norske verdensmester i kokekunst fra 1992, Bent Stiansen, og en tilsvarende kartong til en gjennomsnittlig jusstudent. Begge skulle tilberede en middag av disse råvarene. Alt skulle brukes, og intet annet skulle tas med. Selv uten å ha gjennomført eksperimentet i praksis, er jeg temmelig sikker på at rettene ville bli svært så forskjellige. Tilsvarende forskjeller kan man også oppleve i jusbesvarelser skrevet av en som kan det og av en som ikke kan det.

Endelig skal du avgjøre de spørsmål som oppgaven reiser. I jusen ligger det innbakt et krav om at man skal kunne ta et standpunkt og treffe en beslutning, uansett hvor vanskelig saken er. En dommer vil aldri kunne kaste kortene og erklære at saken er

for vanskelig til å kunne avgjøres. Dette kravet møter du også i praktikumsoppgavene. En praktikumsoppgave kan ses på som en øvelse i å treffe beslutninger.

Jeg vil i det følgende gjennomgå punkt for punkt hvordan du kan «angripe» en praktikumsoppgave. Mange vil sikkert mene at dette er svært som omstendelig. Men det er viktig å forsikre seg om at man ikke hopper over noe underveis. Det er grundig arbeid med det grunnleggende og detaljene under trening som gjør deg i stand til å oppnå et godt resultat i «konkurranse». Etterhvert som du får trening, vil en del av disse prosessene bli automatisert: Du gjør det nærmest på refleks, uten å tenke over hva du egentlig gjør. Men først må du innarbeide de rette refleksene.

Før vi går videre, vil jeg understreke første bud: Les oppgaven!!! Det burde være unødvendig å si dette, men det er alt for mange besvarelser som er preget av at kandidaten ikke har lest oppgaven skikkelig.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Del II PraktikumsoppgaverNext page: Identifiser partene Next page:

Next page: Identifiser partene Next page:

Previous page: Previous page: Del II Praktikumsoppgaver