Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Tilbakemelding på oppgaver

Next page:
Previous page: Sensorveiledninger Next page: Del II Praktikumsoppgaver

Det har stor verdi å få en god og konstruktiv tilbakemelding på oppgaver som man har skrevet. Ved å skrive kursoppgaver og fakultetsoppgaver kan du få dem rettet. Vi må likevel innrømme at dette ikke fungerer så godt som vi kunne ønske. Rettingen er ikke alltid grundig nok, og man får ikke alltid en tilbakemelding som gir så mye å arbeide videre med.

Fakultetsoppgaver vil alltid bli gjennomgått av de som har rettet den. Når man retter en oppgave må man kunne forutsette at de som har skrevet oppgaven er til stede ved gjennomgåelsen. Det skal ikke være nødvendig å skrive inn i den enkelte besvarelse det man har tenkt å si under gjennomgangen. Du har ingen plikt til å møte på en slik gjennomgang. Men hvis du ikke gjør det, da har du diskvalifisert deg selv fra å kunne klage på dårlig retting. Hva slags grunn eller unnskyldning du måtte ha for ikke å møte, er helt uinteressant. Du følger ikke opp selv, og da kan du ikke klage på andre.

Jeg skulle ønske at vi kunne tilby alle studenter å få i alle fall én oppgave pr semester rettet av en av fakultetets lærere, og at man skulle kunne få ca en time individuell veiledning basert på denne besvarelsen. Dessverre er det helt urealistisk med det antallet studenter og det antallet lærere som vi har i dag. Så man er nødt til å lete etter andre løsninger.

Den viktigste ressursen som er tilgjengelig for å gi og få tilbakemelding, er dine medstudenter. Man bør i et kollokvium rette hverandres oppgaver og gi hverandre tilbakemelding. Hvis dere forsøker dette, vil dere oppdage to ting: Det er for det første vanskelig å gi en god tilbakemelding. For det annet er det meget lærerikt å rette andres oppgaver. Bak i denne boken har jeg tatt inn en veiledning i det å gi tilbakemelding, som i alle fall kan hjelpe et stykke på vei.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: SensorveiledningerNext page: Del II Praktikumsoppgaver Next page:

Next page: Del II Praktikumsoppgaver Next page:

Previous page: Previous page: Sensorveiledninger