Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Hvordan bør man arbeide med oppgaveløsning?

Next page:
Previous page: Du skal løse problemene selv Next page: Sensorveiledninger

Første bud er at du må arbeide skikkelig. Du må legge så mye arbeid ned i oppgaven som er nødvendig for å få den opp på det nivået du mener å være god for. Alt for ofte ser vi innleverte oppgaver som er preget av hastverk, og som er slurvete gjennomført. Slike oppgaver lærer du lite av, og arbeidet vil langt på vei være bortkastet.

I en øvelsessituasjon har du muligheten til å ta den tiden du trenger og til å benytte alle tilgjengelige hjelpemidler. Du skal erfare selv hvordan det er å skrive gode besvarelser. Når du begynner å få det til, vil du også erfare at det begynner å bli mer moro. Hvis du ikke klarer å skrive gode besvarelser i en slik situasjon, er det lite trolig at du vil kunne klare det til eksamen.

Når du har skrevet noen gode oppgaver vil du etterhvert opparbeide en viss trygghet, og kan «play up to tempo», som musikere sier. Da vil du ha fått grepet om hvordan du skriver gode oppgaver, og det tross alt det som er poenget. Det er ikke noe poeng å øve seg opp til å bli flink til å skrive dårlige besvarelser på kort tid. Det beste er selvfølgelig å skrive mange gode besvarelser. Men det er i alle fall bedre å skrive noen få gode enn å skrive mange dårlige.

Et neste hovedpoeng er at du skal skrive en besvarelse flere ganger. Hvis du får den rettet, så skriv den en gang til på bakgrunn av de kommentarene du har fått. Spør gjerne den som har rettet oppgaven om han eller hun vil rette den en gang til. Det skader ikke å spørre.

Når du arbeider med lære å skrive oppgaver, så konsentrer deg om et problem om gangen. Mange vil sikkert mene at jeg foreskriver en alt for omstendelig metode. Men det er viktig at du er omhyggelig med detaljene og går fram med små skritt. Etterhvert vil dette bli mer eller mindre reflekser. Men du må sikre at du innarbeider god reflekser. Den som vil skjære igjennom og trekke raske slutninger, ender ofte med kortslutninger. Ta for deg noen oppgaver og se om du kan sortere alle konfliktene. Når du har gjort dette, kan du gå videre til å formulere påstander og krav, formulere problemstillinger, osv.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Du skal løse problemene selvNext page: Sensorveiledninger Next page:

Next page: Sensorveiledninger Next page:

Previous page: Previous page: Du skal løse problemene selv