Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Du skal løse problemene selv

Next page:
Previous page: Hvorfor skrive oppgaver? Next page: Hvordan bør man arbeide med oppgaveløsning?

Det er selvfølgelig nyttig å se hvordan andre har løst juridiske problemer. Men det er ikke det du lærer mest av. Du skal løse problemene selv. Til eksamen er det resultatet som avgjør. Men i en læringssituasjon er det ikke det viktigste at besvarelsen blir best mulig, det viktigste er at det er du selv som har arbeidet med oppgaven.

Det hjelper lite om du klarer å skrive mange «gode» kurs- og fakultetsoppgaver hvis disse bare er etterplapring av andre, f.eks. av sensorveiledninger. Det er lett å lulle seg inn i en tro på at man har lært det man skal hvis man får gode resultater på fakultetsoppgaver. Men hvis det ikke er fullt ut dine egne besvarelser som har blitt bedømt, da står det kanskje ikke så bra til likevel. Det er alltid én person som vil la seg lure av dine påfunn: Deg selv. Men når sannhetens øyeblikk kommer, da vil slikt ubønnhørlig bli avslørt.

Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive analyseoppgaver til eksamen
Boka er beregnet på viderekomne jusstudenter og forklarer framgangsmåten for å skrive analyseoppgaver, fra du leser eksamensoppgava til du har skrevet en god besvarelse.
RefNr: 9788202232870
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: Hvorfor skrive oppgaver?Next page: Hvordan bør man arbeide med oppgaveløsning? Next page:

Previous page: Previous page: Hvorfor skrive oppgaver?