Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Veiledning i å løse juridiske oppgaver

Next page:
Previous page: Oppgaveskriving Next page: Innhold

Dette er en bok som ble skrevet i 1992, og er skrevet med utgangspunkt i den gamle studieordningen av 1984. Innenfor den studieordningen var boken skrevet primært for studenter på 2. avdeling. Jeg antar likevel at den også kan være nyttig for studenter i dagens studieordning, og da særlig for studenter på privatrett grunnfag og i begynnelsen av det juridiske profesjonsstudiet.

Boken er lagt ut uendret. Ambisjoner om å revidere slike tekster før de blir lagt ut, ender alt for lett med at de aldri blir lagt ut. Den er konvertert ved bruk av UiOs rutine for konvertering fra RTF til HTML. Det er noen figurer i teksten som ikke lar seg konvertere på denne måten, og som er i et format som ikke kan brukes på web. Disse må derfor konverteres særskilt eller lages på nytt. Forhåpentligvis finner jeg en gang tid til å gjøre det, men vil ikke love noe.


Noen bøker om Studiemetode


More >>
Å studere jus
Innledning til jusstudiet. (Innføring i privatrett grunnfag). Jeg er selvfølgelig veldig inhabil i forhold til denne boken. Men jeg mener at dette er en bok som mange jusstudenter vil ha stor glede av - selv om den er skrevet med sikte på en tidligere studieordning.
RefNr: 9788251834643
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Pakke med begge bøker: "Å skrive jus til eksamen", "Å skrive analyseoppgaver til eksamen".
RefNr: 9788202277581
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Å skrive jus til eksamen
Boka tar for seg oppbygginga av juridiske resonnementer i praktikums-, teori-, HHH- og domsanalyseoppgaver.
RefNr: 9788202218522
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss
Boka belyser allmenne aspekter ved spr˚k og argumentasjon, og viser hvordan disse gjør seg gjeldende i jussfaget.
RefNr: 9788245000740
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om Studiemetode.


Previous page: Previous page: OppgaveskrivingNext page: Innhold Next page:

Next page: Innhold Next page:

Previous page: Previous page: Oppgaveskriving