For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

6.5 Har opphavsmenn noen interesse i å begrense retten til lenking?

Next page:
Previous page: 6.4 Rettstekniske hensyn Next page: 7. Medvirkning

6.5 Har opphavsmenn noen interesse i å begrense retten til lenking?

Som opphavsmann vil jeg hevde at en begrensning i retten til lenking er i strid med opphavsmenns interesser. Den som velger å gjøre et verk tilgjengelig via WWW vil gjøre dette ut fra et ønske om at folk skal få tilgang til verket. ?nsker man å begrense tilgangen kan den som gjør verket tilgjengelig gjøre dette, f.eks. på noen av de måter som en nevnt ovenfor i avsnitt 2.3. Enhver begrensning i adgangen til å lenke vil motvirke det man som opphavsmann ønsker å oppnå ved en slik tilgjengeliggjøring.

Det er særlig musikkindustrien som har ønsket å trekke lenking inn under opphavsmannens enerett. Det er forståelig ut fra at det er de som er mest skadelidende som følge av ulovlig nedlasting gjennom nettkopiering. Men musikkindustrien må bære en betydelig del av ansvaret for denne utviklingen selv. Ved bare å se på Internett som en trussel og ikke se mulighetene la man dette åpent for piratene og lot dem få tilnærmet 100 % ?markedsandel? når det gjelder nedlasting av musikk. Det betaler man nå en høy pris for.(52) Men dette rettferdiggjør likevel ikke at man skal kvele Internett for å kompensere for følgene av musikkindustriens egne feil.

Det som vil skje dersom man forbyr lenking uten samtykke, er at en liten gruppe opphavsmenns og kommersielle aktørers økonomiske interesser settes foran det store flertall av opphavsmenns interesser og foran ytringsfriheten. Det er ikke akseptabelt.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 7. Medvirkning Next page:

Previous page: Previous page: 6.4 Rettstekniske hensyn