Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Kontakt

Det enkleste er å kontakte meg pr e-post.

Gjelder det noe som er relatert til Universitetet i Oslo (inklusive spørsmål knyttet til undervisning) så foretrekker jeg at du bruker e-post adressen olav.torvund@jus.uio.no. (Fra 1. august 2012 vil jeg være partner i Bing Hodneland DA på heltid og fra da vil denne e-postadressen være usikker.)

Gjelder det noe som er på min blogg, inklusive podcasts, så kan du legge inn kommentarer på bloggen. Da kan det hende at andre også får nytte av et svar.

Min kommersielle virksomhet kanaliseres gjennom Bing Hodneland DA, og jeg foretrekker da e-post til oto@binghodneland.no.

Alle andre henvendelser kan sendes til olav@torvund.net.

Next page: Bing Hondneland Next page:

Previous page: Previous page: Sitemap