Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


IT og webtjenester ved UiO, vedlegg

Dette er en form for vedlegg til artikkelen IT og webtjenester ved UiO

Publiseringsverktøy

Blogger

Dersom UiO hadde tilbudt oss et verktøy for å lage blogger, så hadde dette vært lagt opp som en blogg ?? i alle fall burde det ha vært mulig å kommentere det som står her. Derfor er dette et sted å starte: UiO tilbyr ikke sine ansatte egnede verktøy for å lage blogger. Man skal ikke ha fulgt mye med for å ha oppdaget at blogger har blitt en viktig kanal for nyhetsformidling, for forskningsformidling, kommentarer og undervisning. Dette er nå så vidt veletablert at vi ikke lenger kan kalle blogger for noe veldig nytt. Likevel har vi altså som UiO-ansatte ikke tilgang til egnede verktøy. Vi er derfor avskåret fra å bruke slike kanaler, med mindre vi enten selv velger å installere den nødvendige programvare eller vi velger å bruke noen av de tjenestene som er tilgjengelig utenfor UiO.

Jeg har ikke bloggutviklingen så klart for meg at jeg sikkert tør si når vi burdeha hatt tilgang til dette. Men jeg tror ikke at jeg tar særlig hardt i om jeg sier at vi i alle fall burde ha fått dette for to år siden. Jeg mener å ha lest for ikke så lenge siden at USIT nå skulle begynne å vurdere behovet for blogg i enkelte miljøer. Til det er å si: Glem det. Ikke kast bort tid og ressurser på slike vurderinger. Behovet er overmodent. Det er bare å brette opp ermene og få systemet på plass så fort som mulig.

Jeg er kjent med at vi har weblogg, men det er en tjeneste som ikke holder mål av mange grunner.

Synspunktene er nærmere utdypet i avsnitt om UiO-blogg..

Etter at innlegget sto på trykk i Uniforum har jeg blitt gjort oppmerksom på at USIT arbeider med å få på plass blogg og wiki for UiO, noe jeg selvsagt er glad for å lese. Informasjon om prosjektene finnes på http://www.usit.uio.no/prosjekter/blogg/

Vi vil ha løsninger, ikke gammelt verktøy

De ansvarlige, og det er i praksis USIT, tilbyr de som skal lage nettsider diverse HTML-editorer. Det er omtrent som å tilby folk på boligjakt hammer og spiker.

Det skal ikke være nødvendig å kunne mer om HTML for å kunne skrive på web enn man behøver å kunne om .doc formatet for å kunne skrive i Word. Sagt på en annen måte: Man behøver ikke kunne noe som helst om det.

De aller fleste kommersielle leverandører av webtjenester tilbyr enkle og fleksible maler. Man foretar en del valg, skriver inn nøkkelinformasjon i et skjema, og så har man en nettside. Omtrent sånn burde det vært ved UiO også. Det er mulig man sparer noen penger sentralt ved ikke å lage slike løsninger, men i stedet må hver enkelt grunnenhet betale den samme regningen. Og siden de fleste som får slikt i fanget ikke er webdesignere eller webutviklere, blir resultatet som regel dyrt og dårlig.

? tilby løsninger utelukker selvsagt ikke at vi også får verktøy. Men da må vi få ordentlig verktøy, ikke gamle skrutrekkere fra 90-tallet. Moderne webløsninger er gjerne basert på en database. Antagelig burde valget for UiO være MySQL, noe som ville åpne for å ta i bruk mange ferdige webapplikasjoner. Men UiO har ikke stilt noe slikt til brukernes disposisjon. Vi er henvist til å bruke flate HTML-filer. Riktignok kan vi søke USIT om å få tilgang til databaser, og hvis vi etter deres mening er verdig trengende kan vi få det. Sånn skal det ikke være. USIT skal stille teknologien til vår disposisjon, de skal ikke sensurere vår bruk av den.

Se mer i avsnitt om webverktøy.

Podcast

Inspirert av hva man har gjort ved amerikanske law shools gjennom tjenesten Classcaster i regi av organisasjonen CALI, har jeg ønsket å ta i bruk podcast i tilknytning til min undervisning. For å få en fullgod tjeneste må man ha en publiseringsløsning. Men heller ikke dette var på plass. I praksis betyr det at de fleste ved UiO er utelukket fra å ta i bruk et medium som blir stadig viktigere i sin undervisning. Se mer i avsnitt om podcast.

Webmail

Vi har omsider fått webmail. Det systemet som er valgt er greit nok. Men prosessen har vært under enhver kritikk. Vi fikk dette alt for sent -- jeg vil påstå at vi fikk dette i alle fall seks år etter at vi burde ha hatt det. Og prosjektstyringen var skandaløst dårlig.

Dette er nærmere berunnet i avsnittet om webmail.

Kalender m.m.

Vi har en kalender - Lotus Notes. Jeg får bekjenne mine synder og innrømme at jeg har sluttet å bruke den. Nå bruker jeg Outlook. At USIT ikke støtter denne er ikke et stort problem for meg, men det er et problem for andre som eventuelt kunne være interessert i å ha tilgang til min kalender. Lotus Notes kan være et utmerket system. Men det forutsetter at man tar i bruk mer enn bare kalenderen. Den manglende oppfølging av det valg som i sin tid ble gjort, gjør at dette må avskrives som et blindspor. Man kunne ha gjort mye ut av Notes dersom man hadde fulgt opp prosjektet den gang Notes ble introdusert ved UiO. Men det gjorde man ikke, og nå har nok det toget gått.

Dette er nærmere utdypet i avsnittet om kalendersystem (Lotus Notes).

Prosjektoversikt

Man skal ikke ha så veldig mange prosjekter før det blir vanskelig å holde oversikt. Både som styreleder ved Intermedia og leder ved Senter for rettsinformatikk (tidligere Institutt for rettsinformatikk) har jeg mange ganger vært frustrert over at vi ikke har noe system for enkelt prosjektadministrasjon. Intermedia brukte en del ressurser på å få utviklet sitt eget system - noe som burde ha vært helt unødvendig. Ved SERI lever vi fortsatt uten, men savner det hver dag. Det burde selvsagt vært en webapplikasjon. Om vi bare hadde hatt tilgang til et brukbart system for å lage webløsninger, så hadde det ikke vært så vanskelig å lage noe som i alle fall har noen av de funksjonene jeg ønsker. Se mer i avsnitt om prosjektstyring.

Oppgaveforslag

Jeg går ut fra at mange ønsker seg et system for forslag til temaer for masteroppgaver og andre studentoppgaver. Det bør være en forslagskasse hvor folk kan sende inn forslag, men hvor det også bør være en viss kvalitetssikring. Se mer om oppgaveforslag.

Oppslagstavle/aktivitetskalender - Hva skjer?

Jeg vet at UiO har et system som kalles "Oppslagstavla". Men det er et ganske så dårlig system. Når man ser hvor lite systemet brukes, er det bare å innrømme at det er en fiasko. Det er på høy tid at man kaster eventuell prestisje hos de som har laget systemet over bord, skroter dette og får på plass et nytt. Se mer om oppslagstavle/aktivitetskalender.

Bruk standard programvare!

Roten til om ikke alt, så i alle fall mye av det onde synes å være at UiO i langt fremskredet grad lider under "Not invented here" syndromet. Det kan ikke være noen forunftig grunn til at så mye skal være hjemmesnekret. Hvis vår systemarkitektur ikke fungerer med standard programmer, da er det noe galt med denne arkitekturen. Weblogg og oppslagstavle er i alle fall to systemer som med fordel kunne vært erstattet av andre og bedre løsninger.

Next page: Bokhandel Next page:

Previous page: Previous page: IT og webtjenester ved UiO