Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Lovvalg

Next page:
Previous page: Kap 33. Tvisteløsning Next page: Modeller for tvisteløsning(238)

Når kontrakten involverer kontraktsparter i flere land, oppstår spørsmålet om hvilket lands rett som skal legges til grunn ved løsning av konflikter.

Partene kan selv i kontrakten regulere hvilket lands rett som skal anvendes. Spørsmålet om lovvalg står gjerne på slutten av en kontrakt, og det er for så vidt typisk at jeg tar opp spørsmålet på slutten av denne boken. Men det betyr ikke at spørsmålet ikke er viktig. Dette er noe av det første som bør avklares ved en kontraktsinngåelse for dette fastlegger premissene for vurdering av kontrakten. Nordisk kontraktsrett er relativt ensartet. På enkelte sentrale områder er det også kommet EF-direktiver, slik at man har en noenlunde ensartet regulering på disse punktene innen EU/E?S-området. Men generelt er særlig engelsk og amerikansk kontraktsrett ganske forskjellig fra norsk kontraktsrett, og man har ikke minst en annen tradisjon når det gjelder tolking av kontrakter. En kontrakt som skal bedømmes etter f.eks. engelsk rett bør skrives på en annen måte enn en kontrakt som er underlagt norsk rett. Alt som har vært skrevet om kontraktsutforming i denne boken, forutsetter at kontrakten inngås etter norsk rett.

De fleste vil ønske å inngå kontrakter i henhold til sitt eget lands rett. Selv om man inngår avtale med en selgers representant i Norge, kan det tenkes at leverandøren ønsker at et annet lands rett skal gjelde for avtalen. Den viktigste grunnen er nok at det er dette man kjenner. Man vil føle en langt større usikkerhet når eventuelle konflikter skal løses etter et lands rett som man ikke kjenner. I tillegg kommer kontraktsadministrative hensyn. Det krever mer å administrere kontrakter underlagt ulike lands rett, enn om det samme lands rett gjelder for alle kontrakter man inngår.

Hvilket lands rett man velger, blir til syvende og sist et spørsmål om forhandlinger mellom partene.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 33. TvisteløsningNext page: Modeller for tvisteløsning(238) Next page:

Next page: Modeller for tvisteløsning(238) Next page:

Previous page: Previous page: Kap 33. Tvisteløsning