Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kap 31. Eksportregler

Next page:
Previous page: Kap 30. Overdragelse Next page: Kap 32. Forsikring

Høyteknologi kan bli ansett som strategisk viktige produkter, og kan av den grunn være underlagt eksportrestriksjoner. Selv om eksportrestriksjonene gjennomgående har blitt lempet de senere årene, er de ikke fullstendig opphevet. USA har f.eks. restriksjoner på eksport av avansert krypteringsteknologi. Og det vil alltid være en risiko for at de kan gjeninnføres.

Eksportregler kan man møte i to helt ulike sammenhenger. For det første kan det være eksportregler som får betydning for levering til kunden. For det annet kan det gjelder restriksjoner på reeksport.

Ved levering til kunden blir forholdet til eksportregler først og fremst et spørsmål om hvem som skal ha risikoen for eksportlisens eventuelt ikke gis, og at levering av den grunn ikke kan skje.(237) I KDL K94 pkt. 17.1 og KDL U97 pkt. 17.1 har man en for leverandøren meget omfattende fraskrivelse av ansvar for de tilfeller hvor levering ikke kan skje på grunn av manglende eksportlisens. En slik regel kan etter min mening aksepteres i de tilfellene hvor eksportlisens gis for eksport til bestemt kunde, slik at det da er kunden som har risikoen for at denne får slik lisens. Det bør også være akseptabelt at kunden i utgangspunktet har risikoen for at det innføres eksportrestriksjoner etter av avtalen er inngått. Men der det fantes mer generelle regler om eksportlisens allerede ved avtaleinngåelsen, bør ikke denne risikoen uten videre kunne veltes over på kunden. Bestemmelsen bør nok også gis innskrenket anvendelse slik at leverandøren bare fritas i den grad kunden er varslet om at det kreves eksportlisens eller kunden måtte forstå at slik lisens er nødvendig. Etter min mening bør leverandøren varsle om dette og eventuelt ta forbehold når han gir tilbud. Dersom lisens ikke gis for en del av leveransen, bør kunden også kunne gå fra avtalen etter samme regler som gjelder i andre force majeure tilfeller.

Staten har ikke en tilsvarende bestemmelse i sine kontrakter, slik at ansvarsfritak ved manglende eksportlisens må vurderes etter kontraktens force majeure bestemmelse.

Den andre siden av eksportreglene gjelder re-eksport. En del utstyr kan ikke re-eksporteres uten tillatelse fra myndighetene i opprinnelseslandet. Ved eventuell re-eksport må kunden sørge for å innhente de nødvendige tillatelser. Bestemmelser om dette finnes i SSA K95 pkt. 15.6, KDL K94 pkt. 17.2 og KDL U97 pkt. 17.2. I SSA U97(utk) finnes det ikke en tilsvarende bestemmelse.

Sanksjoner ved brudd på slike bestemmelser må eventuelt bli erstatning. Erstatning må etter min mening forutsette at leverandøren har gjort kunden oppmerksom på eventuelle begrensninger i adgangen til re-eksport.

Straffansvar kan ikke reguleres i kontrakten.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 30. OverdragelseNext page: Kap 32. Forsikring Next page:

Next page: Kap 32. Forsikring Next page:

Previous page: Previous page: Kap 30. Overdragelse