Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Erstatning

Next page:
Previous page: Prisavslag og heving Next page: Kap 26. Kundens mislighold

Ved kjøp er utgangspunktet etter kjl § 41 (2) at selgeren er objektivt ansvarlig for rettsmangel som forelå ved avtaleinngåelsen, og som kunden verken kjente eller burde kjenne til. Men heller ikke denne bestemmelsen er av en eller annen grunn gjort gjeldende for tredjemanns rett som bygger på immaterialrett. Etter kjøpsloven har man derfor et mindre strengt ansvar ved denne form for rettsmangler, ved at de alminnelige mangelsregler gjelder. Men i rettspraksis har man også utenfor kjøp uttalt at «den som overdrar en rett uten selv å ha rettslig adgang til å overføre den, regelmessig må svare for medkontrahentens tap på objektivt grunnlag for slik rettsmangel», se Rt 1992 s. 620 Lyskasse-dommen (s. 623).(208)

Man kan derfor legge til grunn at ansvaret er objektivt, med mindre det er begrenset i kontrakten.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Prisavslag og hevingNext page: Kap 26. Kundens mislighold Next page:

Next page: Kap 26. Kundens mislighold Next page:

Previous page: Previous page: Prisavslag og heving