Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kontraktspraksis om avhjelp

Next page:
Previous page: Garanti mot tap Next page: Prisavslag og heving

Både statens og KDL's avtaler inneholder de hovedelementer som er nevnt ovenfor. Men alle disse kontraktene gir leverandøren en valgrett med hensyn til hvilken løsning som skal velges. Jeg ser ingen grunn til at leverandøren skal ha en slik utbetinget valgrett.

Kunden bør her som ved andre mangler ha rett til å fastholde som etter kjl § 23(1). Denne sier at kjøper kan fastholde når det ikke foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller oppfyllelse ville medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Det vil si at så sant det er mulig å skaffe de nødvendige rettigheter uten uforholdsmessig store kostnader, så bør kunden kunne kreve dette.

Hvis det ikke er mulig å skaffe rettighetene, og leverandøren vil levere et annet produkt (program), så er ikke leverandøren i stand til å oppfylle avtalen. Leveransen lider da av en mangel, se nedenfor i avsnitt 25.4.

Leverandøren bør imidlertid kunne velge å la kunden fortsette å bruke systemet dersom leverandøren mener tredjemanns krav er grunnløst, mot stille garanti for at kunden holdes skadesløs.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Garanti mot tapNext page: Prisavslag og heving Next page:

Next page: Prisavslag og heving Next page:

Previous page: Previous page: Garanti mot tap