Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Plikt til å skaffe tilsvarende program

Next page:
Previous page: Plikt til å skaffe kunden de nødvendige rettigheter Next page: Garanti mot tap

Dersom det viser seg ikke å være mulig å skaffe kunden avtalte rettigheter, vil mangelen kunne avhjelpes ved at kunden får et annet og tilsvarende program. Det kan her være hensiktsmessig å vurdere hva slags standard man skal legge til grunn for vurderingen. Det strengeste vil være at man krever et program som for kunden er minst like godt som det avtalte program. Et for leverandøren mer gunstig alternativ vil være at han skal skaffe kunden et program som ikke på noen vesentlig måte hindrer kunden i å utføre sine arbeidsoppgaver. Det siste alternativet er valgt i SSA K95 pkt. 11.4.b.

Dersom kunden blir sittende med et program som er mindre egnet for kundens formål enn det som han skulle hatt i henhold til avtalen, vil dette vil være en mangel som kan gi grunnlag for prisavslag.

Også denne form for avhjelp forutsetter at det faktisk finnes andre tilgjengelige programmer som på en tilfredsstillende måte kan dekke kundens behov. Dersom dette ikke finnes, vil slik avhjelp ikke være mulig.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Plikt til å skaffe kunden de nødvendige rettigheterNext page: Garanti mot tap Next page:

Next page: Garanti mot tap Next page: