Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Plikt til å føre sak for egen regning

Next page:
Previous page: Manglende opphavsrett som rettsmangel Next page: Avhjelp av rettsmangel

En sak med påstand om opphavsrettskrenkelse kan bli reist mot den kunde som har tatt et omstridt program i bruk. Partene vi ikke selv ha herredømme over hvem som eventuelt blir saksøkt. Selv om et krav normalt vil bli rettet mot leverandøren, kan det tenkes at saksøker også ønsker å trekke inn kunden, f.eks. fordi han vurderer kunden som mer solid enn leverandøren, eller fordi han ser det som viktig å stanse bruker av programmet.

I en slik situasjon bør leverandøren forpliktes til å føre saken for kunden på egen regning. Dette vil ikke frita kunden i forhold til saken. Som saksøkt vil ikke kunden kunne trekke seg ut. Men leverandøren kan stå for den praktiske håndteringen, og ikke minst dekke kostnadene ved en slik sak. En slik plikt gjelder både etter statens og KDL's avtaler, se SSA K95 pkt. 11.3, KDL K94 pkt. 14.1, SSA U97(utk) pkt. 16.4 og KDL U97 pkt. 15.2

Kunden vil også måtte stille opp i saken og må bistå leverandøren, men bør så langt mulig ikke opptre på egenhånd. Man kan vurdere om kunden skal ha krav på godtgjørelse for det arbeid en slik sak vil påføre ham. Man kan enten avtale særskilt godtgjørelse eller se på dette som en erstatningspost som dekkes innenfor det generelle ansvaret. Plasseringen vil kunne få betydning dersom erstatningsansvaret er begrenset i kontrakten. Selv mener jeg at de beste grunner taler for at slike kostnader dekkes utenfor den generelle erstatningen, men det vil være et forhandlingsspørsmål mellom partene. Men det er viktig at kontrakten er klar på dette punktet. I SSA K95 pkt. 11.3 og SSA U97(utk) pkt. 16.4 gis kunden krav på særskilt godtgjørelse. Ved at det er formulert som godtgjørelse og ikke erstatning, er det klart at dette holdes utenfor kontraktens beløpsbegrensning for erstatningsansvar. Verken KDL K94 pkt. 14.1 eller KDL U97 pkt. 15.2 gir kunden krav på slik godtgjørelse, og henholdsvis KDL K94 pkt. 14.3 og KDL U97 pkt. 15.4 sier at kunden ikke kan gjøre annet ansvar gjeldende overfor leverandøren enn det som følger av kontraktens bestemmelser som vanhjemmel.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Manglende opphavsrett som rettsmangelNext page: Avhjelp av rettsmangel Next page:

Next page: Avhjelp av rettsmangel Next page:

Previous page: Previous page: Manglende opphavsrett som rettsmangel