Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Tap av rett til å påberope for sen reklamasjon

Next page:
Previous page: Absolutt reklamasjonsfrist, foreldelse av reklamasjonsrett Next page: Kap 25. Rettsmangler

Hvis leverandøren gir seg inn i en realitetsdiskusjon om mangler etter at reklamasjonsfristen har gått ut, risikerer han å miste retten til å påberope seg at det er reklamert for sent.(203) Den leverandør som ikke vil risikere å bli «bondefanget» ved å være imøtekommende også etter reklamasjonsfristens utløp, bør altså klart markere at han ikke lenger anser seg forpliktet til å bistå kunden med å avhjelpe mangler.

Dette er etter min mening en meget uheldig regel, og det synes som om i alle fall nyere teori er kritisk til dette. Regelen står for meg som «juristeri» på sitt verste. En seriøs leverandør vil først og fremst være interessert i at kunden får løst problemer som følge av mangelfull leveranse. Leverandøren behøver ikke ha edlere motiver enn at han ikke vil ha en misfornøyd kunde som bidrar til å gi leverandøren et dårlig rykte, og som går til konkurrenten når neste avtale skal inngås. Men det betyr i alle fall at for sen reklamasjon ikke er det leverandøren først kommer med når kunden har problemer. Regelen favoriserer den avvisende leverandør med dårlig kundebehandling, mens den kan virke som en felle for de som vil ta vare på sine kunder.

Et ikke urealistisk scenario er dette: Kontrakten gir kunden en ganske kort reklamasjonsfrist, og kunden reklamerer etter utløpet av reklamasjonsfristen. Leverandøren forsøker å utbedre mangelen, uten å nevne den sene reklamasjon. Leverandøren lykkes ikke i sitt utbedringsforsøk, og kan ikke annet enn beklage overfor kunden. Skal da «bordet fange», slik at leverandøren nå må godta prisavslag, hevning og/eller erstatning fordi han gjorde et forsøk på å utbedre uten å påberope seg for sen reklamasjon? Etter min mening bør svaret bli nei. Leverandøren må gjennomføre det utbedringsforsøket han har påtatt seg, og kan ikke i ettertid presentere en regning for slike utbedringsforsøk. Men det bør ikke bety et fullt mangelsansvar.

Blant praktikere, herunder advokater, har jeg inntrykk av at læren om forspilt rett til å påberope for sen reklamasjon anvendes ganske ukritisk. Det kan synes som om noen tror at så lenge leverandøren ikke er totalt avvisende under henvisning til reklamasjonsfristen, så kan man se bort fra at reklamasjonsfristen er oversittet. Men noe mer skal det i alle fall til.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Absolutt reklamasjonsfrist, foreldelse av reklamasjonsrettNext page: Kap 25. Rettsmangler Next page:

Next page: Kap 25. Rettsmangler Next page: