Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Reklamasjonens innhold og form

Next page:
Previous page: Relativ reklamasjonsfrist Next page: Absolutt reklamasjonsfrist, foreldelse av reklamasjonsrett

Man skiller gjerne mellom en nøytral reklamasjon og en reklamasjon hvor man vil gjøre nærmere angitte sanksjoner gjeldende. En nøytral reklamasjon vil innebære at man påpeker mangelen, og varsler at man vil gjøre mangelen gjeldende, men uten at det sies hvilke sanksjoner man vil kreve.(201)

I utgangspunktet er det tilstrekkelig med en nøytral reklamasjon innen fristen. Hvis vi forutsetter at leverandøren i første omgang har en plikt til å utbedre mangelen, vil ikke kunden ha grunnlag for å vurdere eventuelle sanksjoner før han har sett resultatet av et eventuelt utbedringsforsøk. En videre reklamasjon vil da i praksis være aktuell enten når leverandøren oppgir utbedring, eller når kunden ikke lenger vil akseptere flere utbedringsforsøk. Da må man kreve at det angis hvilke sanksjoner kunden ønsker å gjøre gjeldende.

Det er gode grunner for å kreve skriftlig reklamasjon. Dette vil gi ryddigere forhold når det gjelder å konstatere at man har reklamert, hva man har reklamert på og når man har reklamert. I praksis vil et krav om skriftlighet gjerne bety at en muntlig reklamasjon må bekreftes skriftlig.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Relativ reklamasjonsfristNext page: Absolutt reklamasjonsfrist, foreldelse av reklamasjonsrett Next page: