Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Relativ reklamasjonsfrist

Next page:
Previous page: Kap 24. Mangler - reklamasjon Next page: Reklamasjonens innhold og form

Når man skal fastsette en frist, må man ta stilling til to spørsmål. For det første må man avgjøre når fristen skal begynne å løpe, og for det annet må man angi fristens lengde. I praksis kan det være vanskelig å angi dette presist for reklamasjonsfrister.

Fristen må ta utgangspunkt i når mangelen blir oppdaget. Hvis man kun sier at utgangspunktet er når mangelen faktisk oppdages, er situasjonen i prinsippet ganske enkel. Men det kan også være grunn til å ta inn et tillegg om at fristen begynner å løpe når mangelen burde vært oppdaget, og dette tidspunktet er det ikke lett å fastslå eksakt. I praksis vil en innsigelse fra leverandøren om at en mangel burde vært oppdaget tidligere måtte bygge på at kunden ikke har undersøkt den leverte ytelse slik han måtte være forpliktet til.

Dersom det anvendes godkjenningsprøve, er det naturlig å knytte reklamasjonsfristen til denne: For mangler som man burde ha oppdaget under godkjenningsprøven begynner reklamasjonsfristen å løpe fra godkjenningsprøven, eventuelt fra det tidspunkt den burde ha vært gjennomført dersom prøven ikke gjennomføres. Hvis man godkjenner leveransen uten å ha gjennomført kontraktsmessig godkjenningsprøve, taper man retten til å gjøre slike mangler gjeldende.

SSA K95 pkt. 1.3.c og pkt. 9.2.d går ikke lenger enn til å si at kunden må betale de ekstra omkostninger som leverandøren påføres ved sen reklamasjon dersom mangelen burde ha vært oppdaget i løpet av godkjenningsperioden. På dette punkt er denne kontrakten svært kjøpervennlig.

Også fristens lengde vil i praksis ofte angis skjønnsmessig. Det vil først og fremst være aktuell å velge mellom alternativene straks, uten ugrunnet opphold og innen rimelig tid.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 24. Mangler - reklamasjonNext page: Reklamasjonens innhold og form Next page:

Next page: Reklamasjonens innhold og form Next page:

Previous page: Previous page: Kap 24. Mangler - reklamasjon